2. Implementera koden
När du har hittat kodavsnittet kopierar du det och klistrar in det längst ned i ditt innehåll omedelbart före taggen på varje sida som du vill spåra. Om du använder en vanlig inkluderingstagg eller mall kan du skriva in den där. Om du vill implementera spårningskoden för säkra sidor (t.ex. https://) läser du Hur får jag tag på spårningskod för säkra sidor?

3. Implementera koden för unika sidor
Om du vill ha mer information om hur du implementerar spårningskoden för datastyrda sidor eller sidor med ramar ska du följa anvisningarna i relevant avsnitt i Google Analytics installationsguide.

4. Felsökning
Du bör vara klar när du väl har installerat och sparat din spårningskod för sidorna. Om du väntar 24 timmar och fortfarande inte ser några data ska du läsa Varför spårar inte Google Analytics min webbplats?
Om du inte vet hur du ska infoga koden på sidorna på din webbplats ska du kontakta din webbansvariga och be honom eller henne att följa stegen ovan.