Det är lättare att åtgärda ett problem om du vet vad problemet är. I dag gör vi det enklare att ta reda på om ett problem gäller vår policy för målsidor eller webbplatser eller målsidans kvalitet. Innan vi beskriver dessa nya ändringar i AdWords ska vi titta närmare på skillnaderna mellan policy och kvalitet när det gäller målsidor.

Vad är skillnaden mellan policy och kvalitet när det gäller målsidor? Det främsta syftet med målsidespolicyn är att säkerställa att användarna som klickar på annonser hamnar på webbplatser som är säkra, tillförlitliga och lagliga. Policybesluten fattas av automatiska system och utbildade specialister. När en målsida misstänks bryta mot policyerna i AdWords inaktiveras de annonser och sökord som är kopplade till sidan och får inte delta i AdWords-auktionen. Målsidans kvalitet kan påverka annonsens position och resultat i AdWords-auktionen. Precis som när det gäller alla andra faktorer som ingår i kvalitetsresultatet beräknas målsidans kvalitet av automatiska system.

Vad är nytt i AdWords-gränssnittet? Tidigare gällde att om en måladress inte följde våra riktlinjer för målsida och webbplatskvalitet visades sökorden med kvalitetsresultatet 1/10, ett meddelande om att annonserna sällan visades och en indikation på att målsidan höll låg kvalitet. Däremot framgick det inte uttryckligen att det hade inträffat ett brott mot målsidespolicyn.

Nu visas texten Webbplats tillfälligt avstängd i statuskolumnen vid de sökord som påverkas. Eftersom sådana sökord inte leder till att annonserna visas beräknas inget kvalitetsresultat. På fliken Annonser visas alla annonser som inte visas som en följd av policyåtgärden med statusen Tillfälligt avstängd.

De här ändringarna gäller de flesta typer av brott mot målsidespolicyn. Om överträdelsen är grov kan det hända att vi stänger av kontot omedelbart.

Vi hoppas att förändringen gör det enklare att se när det har inträffat ett brott mot en målsidespolicy och att åtgärda problemet. Besök Hjälpcenter om du vill läsa mer om AdWords-policyer och målsideskvalitet. Du kan också kontakta oss om det specifika problem med en AdWords-policy som påverkar ditt konto.