I början av maj kommer vi att ta bort funktionen positionsinställning i AdWords. Om du använder positionsinställning rekommenderar vi att du inaktiverar funktionen för dina kampanjer före detta datum för att övergången för dina bud ska ske smidigt. Om du vill ha instruktioner för hur du inaktiverar positionsinställningen kan du gå till vårt hjälpcenter.

Du kommer att se följande ändringar i kontot:

* Från och med idag, den 5 april, är det inte längre möjligt att aktivera positionsinställning för kampanjer, vare sig i AdWords webbanvändargränssnitt eller programutvecklingsgränssnitt. Kampanjer som redan använder positionsinställning kommer fortfarande att ha funktionen aktiverad. Om du emellertid inaktiverar positionsinställning i någon av dina kampanjer kan du inte aktivera den igen.

* I början av maj börjar vi ta bort funktionen positionsinställning för alla kampanjer där den fortfarande används.

* Efter att du har inaktiverat positionsinställningen (manuellt eller när funktionen tas bort i början av maj) kommer de manuella högsta CPC-buden för dessa kampanjer att vara de bud som positionsinställningen senast använde. Positionsinställningen försöker att höja eller sänka dina bud så att de riktar in sig på de positioner du anger. Genom att använda det senaste positionsinställningsbudet som manuell högsta CPC minskar du avbrott i din trafik.

Innan du inaktiverar positionsinställningen rekommenderar vi att du exporterar dina manuella bud genom att hämta en sökordsrapport som säkerhetskopia av de bud du ställde in innan du aktiverade positionsinställningen. Denna rapport innehåller högsta CPC-bud på sökordsnivå.

Vilka alternativ finns till positionsinställning?

Om du vill rikta in dig på specifika annonspositioner rekommenderar vi att du först läser detta blogginlägg av vår chefsekonom, Hal Varian, om vilka fallgropar det finns med att rikta in sig på en genomsnittlig position.

Om du efter att ha läst blogginlägget fortfarande vill rikta in dig på specifika annonspositioner rekommenderar vi att du använder automatiska regler. Med denna funktion kan du skapa en automatisk regel för kampanjen som ändrar budet om den genomsnittliga positionen skiljer sig från målet. Mer information om hur du använder denna funktion finns i artikeln Hur kan jag rikta in mig på genomsnittliga positioner utan positionsinställning?.

Vi tackar för din förståelse och ditt fortsatta stöd för AdWords.