I februari lanserade vi uppgraderade webbadresser – ett snabbare och enklare sätt att hantera dina webbadresser i AdWords. Med uppgraderade webbadresser kan du hantera din målsida och spårningsinformation separat med hjälp av de nya fälten för slutlig webbadress och spårningsmall. Titta på den här videon om du vill veta mer om fördelarna med uppgraderade webbadresser.

Från den 1 juli måste alla annonsörer börja använda uppgraderade webbadresser i stället för måladresser. Om du redan har uppdaterat till uppgraderade webbadresser, behöver du inte göra något mer. Om du inte har uppdaterat webbadresserna ännu, kan du läsa vidare och se vad som händer med dina annonser* och webbadresser från den 1 juli 2015, och vilka uppgraderingsalternativ du kan välja mellan.

Vad händer den 1 juli 2015?

Det här ändras från och med den 1 juli:
 1. Måladresser kan inte längre redigeras eller skapas. Alla nya webbadresser måste skapas med hjälp av de nya fälten för uppgraderade webbadresser.
 2. Måladresser flyttas automatiskt till det nya fältet för slutlig webbadress för alla annonsgrupper i ditt konto som inte innehåller webbadresser med omdirigering** över flera domäner. För alla annonsgrupper som inte har uppgraderats, visas en varning i ditt AdWords-konto.
 3. Alla annonser med måladresser som inte har uppdaterats till uppgraderade webbadresser slutar visas om några månader. 30 dagar innan annonserna slutar visas, meddelar vi dig via e-post och med en varningi ditt konto.
Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om uppgraderingen.

F: Måste jag uppgradera om jag inte använder spårning av webbadresser, eller om jag bara använder automatisk taggning?
 • S: Nej, du kan vänta till den automatiska uppgraderingen som påbörjas den 1 juli. Vårt system flyttar automatiskt över dina måladresser till de nya fälten för slutliga webbadresser, och dina rapportkolumner uppdateras med ändringarna. Resultatstatistiken nollställs inte vid den automatiska uppgraderingen, och dina annonser behöver inte granskas på nytt.
F: Vilka typer av webbadresser uppgraderas inte automatiskt och kommer att sluta visas?
F: Hur ska jag uppgradera mina webbadresser över flera domäner?
 • S: Använd den grundläggande eller avancerade metoden enligt vår uppgraderingsguide, och tänk på att uppgradera både pausade och aktiva webbadresser. Kontakta verktygsleverantören om du behöver hjälp.

F: Nollställs annonsstatistiken vid uppgraderingen?
 • S: Om du vill behålla din annonsstatistik, ska du använda den automatiska eller grundläggande uppgraderingsmetoden, eller vänta tills vårt system uppgraderar dina webbadresser automatiskt. Resultatstatistiken sparas och dina annonser behöver inte granskas på nytt.

  Om du inte har något emot att annonsstatistiken nollställs och vill utnyttja alla fördelar med uppgraderade webbadresser, ska du använda den avancerade uppgraderingsmetoden. Då kan du använda de nya spårningsmallarna och ValueTrack-parametrarna. Annonsstatistiken nollställs inte vid eventuella ändringar efter den här uppgraderingen.

  Som alltid kan du komma åt all tidigare resultatstatistik för borttagna annonser i dina AdWords-rapporter.

F: Jag använder dynamisk spårning i mina webbadresser. Vad behöver jag göra?
 • S: Uppgradera webbadresserna manuellt enligt den grundläggande uppgraderingsmetoden före den 1 juli. Läs mer
Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor i uppgraderingsguiden.

Hjälp med uppgraderingen

Vi är medvetna om att uppgraderingen kräver en del arbete av dig, och vi hjälper dig gärna. De här resurserna kan vara till hjälp när du väljer uppgraderingsalternativ och utför åtgärden.


Vi önskar dig fortsatt framgång med AdWords. Kontakta oss när som helst om du behöver hjälp med uppgraderingen.

Upplagt av: Leo Sei, produktansvarig för Google AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords

*Överallt där vi skriver annonser, menar vi även webbadresser som används i sökord, webbplatslänkar, automatiska inriktningar och andra inriktningsalternativ för söknätverket, Display-nätverket och Shopping.

**Måladresser med omdirigeringar över flera domäner, det vill säga webbadresser som omdirigerar till en webbplats på en annan domän, omfattas inte av den automatiska uppgraderingen. Du måste uppgradera webbadresserna manuellt enligt anvisningarna i uppgraderingsguiden.