Ett förvaltarkonto i AdWords är ett kraftfullt verktyg för övervakning och hantering av flera konton. Det har utformats med några av våra mest avancerade annonsörer i åtanke. För att hjälpa dig att spara tid och ge större insyn i hur det går för kontot lanserar vi nu ett antal spännande förbättringar, bland annat kampanjhantering över flera konton, effektiva rapporteringsverktyg och förbättrad kontonavigering.

Hantera kampanjer i stor skala

Det kan vara oerhört tidskrävande att skapa rapporter och göra små ändringar i kampanjer över flera konton. För att du ska kunna hantera och skapa rapporter för alla dina kampanjer, från en enda vy, har vi lagt till den nya vyn Kampanjer på instrumentpanelen i förvaltarkontot.

Åtgärderna på kampanjnivå, som du känner igen från det enskilda kontot, är nu tillgängliga på förvaltarkontonivå. Du kan lägga till kolumner, segmentera och ställa in filter för att skapa rapporter om kampanjresultaten för upp till 20 utvalda konton. Eller så kan du svara på händelser genom att snabbt uppdatera dagliga budgetar och aktivera eller pausa dina kampanjer över dessa konton. Du kan också skapa en ny kampanj för ett enskilt konto direkt från förvaltarkontot.Skapa bättre, mer insiktsfulla rapporter

Aktuella uppgifter på instrumentpanelen i förvaltarkontot stämmer nu överens med övriga uppgifter i AdWords. Det betyder att du inte längre behöver navigera till enskilda konton för att få de senaste rapporteringsuppgifterna. För att göra rapporterna på instrumentpanelen ännu mer relevanta kan du nu välja ett anpassat datumintervall som sträcker sig längre tillbaka än de senaste 90 dagarna, och jämföra det med valfri period. Vi har också lagt till fler rapporteringskolumner, bland annat konverteringar, samt möjligheten att visa resultat i en tabell direkt på instrumentpanelen.För att du ska kunna gå igenom dina kontouppgifter på mer relevanta sätt har vi lagt till avancerad segmentering och filtreringsverktyg. Dela upp informationen efter det som är viktigast för ditt företag, till exempel efter nätverk, klicktyp eller enhet. Använd sedan filter för att lättare kunna identifiera nya möjligheter eller bara för att se den information som du är intresserad av.

Om du använder konton för underansvariga finns det också en ny rullgardinsmeny som hjälper dig att anpassa instrumentpanelen. Du kan välja att endast visa resultatdata som är direkt länkad till konton för underansvariga och enskilda konton, till alla konton för underansvariga och enskilda konton eller till alla länkade enskilda konton.

                                 

Navigera snabbare mellan konton

Slutligen har vi gjort det enklare att hitta det konto du vill visa. Du kan nu söka efter eller välja det förvaltarkonto eller enskilda konto som du vill öppna genom att utöka rullgardinsmenyn högst upp i AdWords-kontot.

                                    

Kundberättelser

Många kunder har redan upptäckt fördelarna med de här förbättringarna av förvaltarkontot.
Vi har nyligen utökat vår produktserie, vilket resulterat i en stor ökning av antalet AdWords-konton som vi hanterar. Så att kunna identifiera viktiga trender i kampanjresultatet och svara på dem där det ger störst effekt – från en enda vy – besparar oss inte bara 4–5 timmar i veckan, utan ger oss också ett kvitto på att det går bra för våra konton.” –Katherine Doty, global sökmarknadsföringschef vid Rosetta Stone
”Vi har mer än 90 olika AdWords-konton och för att vi ska kunna hantera alla på ett effektivt sätt måste vi ha en tillförlitlig namnkonvention för kampanjer. Tack vare den nya kampanjvyn i förvaltarkontot kan vi nu hantera och optimera alla våra kampanjer från en enda vy. Det innebär att vi sparar ett oräkneligt antal timmar eftersom vi inte längre behöver klicka igenom och hantera våra kampanjer konto för konto.” – Jeremy Legrand, SEM-chef vid KaymuNya förbättringar, nytt namn


För att förenkla vår namnkonvention och anpassa oss efter de här nya förbättringarna använder vi inte längre ”Mitt kundcenter” eller ”MCC” för att benämna våra förvaltarkonton i AdWords. Framöver kommer du se att de här ändringarna återspeglas i AdWords hjälpcenter och i våra informationsmeddelanden.

Du kan ta en rundtur i AdWords och se de nya förbättringarna eller läsa mer om förvaltarkonton i AdWords hjälpcenter.

Upplagt av Zak Stern, produktansvarig, AdWords
Postad av Marcus Holgersson, Google AdWords