Dagens inlägg beskriver hur du kan använda tidsbudjusteringar. Det är den fjärde delen i vår serie om bästa metoder för budgivning. Tidigare artiklar har handlat om optimeringsstrategier i samband med budjusteringar för plats och mobila enheter samt prioritering.

I vår ständigt uppkopplade värld surfar vi på olika typer av enheter under dagen för att hitta vägbeskrivningar, shoppingförslag och underhållning. Liknande sökresultat används ofta på olika sätt beroende på när under dygnet sökningen sker. En person som exempelvis söker efter "semester på Kreta” under arbetsdagen kanske samlar på sig information inför en kommande resa. När personen sedan kommer hem och gör samma sökning på kvällen kanske hon redan har all information hon behöver för att boka flyg och hotell.

Tack vare denna ständiga uppkoppling kan marknadsförare inom sök få webbtrafik från hela världen, dygnet runt. De flesta företag har fortfarande toppar under vissa dagar och tider då de har högre avkastning på investeringen och lägre utgifter. Vid andra tillfällen är kunderna mindre aktiva och vissa företag kanske då vill öka trafiken trots att det kostar lite mer.

Om ditt företag kännetecknas av regelbundna perioder under veckorna när det gäller kundbeteende och AdWords-resultat kan funktionen med tidsbudjustering i förbättrade kampanjer i AdWords vara något för dig. Funktionen kan hjälpa dig att förbättra resultatet eftersom du kan höja eller sänka dina bud baserat på veckodag eller tidpunkt.

Komma igång med tidsbudjusteringar
Innan du gör några justeringar är det viktigt att välja rätt detaljnivå för analysen. Ska du justera dina bud baserat på veckodag, åttatimmarsintervall eller timme? Det kanske är frestande att optimera efter timme, men det är viktigt att du har tillräckligt mycket data för att kunna fatta beslut om varje tidsperiod. En tumregel är att du bör få 1 000 klick och 30 omvandlingar under varje tidsperiod som du vill optimera.

Beräkna tidsbudjusteringar 
När du har bestämt dig för att tidsbudjusteringar är lämpligt för din verksamhet bör du jämföra annonsresultatet vid olika tidpunkter med ditt övergripande resultatmål. På så sätt kan du enkelt bestämma rätt budjustering för varje tidsperiod.

Om du anger ett mål i form av en maxkostnad per åtgärd kan du beräkna budjusteringen på följande sätt:

tidsbudjustering = 100 %* ((kampanjmål ÷ faktiskt resultat) - 1)

Anta att du har en onlinebutik och får högre trafik och resultat under arbetsdagar än under helger. Du vill nå en kostnad per förvärv på högst 300 kronor men förväntar dig en kostnad på 250 kronor under arbetsdagar och 400 kronor under helger. För att kunna nå ditt resultatmål och få största möjliga effektivitet kan du ange en tidsbudjustering. Justera buden för arbetsdagar med +20 % och buden för helger med -25 %. Då kan du optimera för ditt mål genom att bjuda mer aggressivt under arbetsdagar när omvandlingarna är mer kostnadseffektiva, och mindre aggressivt under helger när resultatet är lägre.

Testa och lär 
Ständig upprepning är avgörande för optimeringsarbetet. Försäkra dig om att optimeringen ger önskat resultat över tid genom att regelbundet kontrollera resultatet för varje tidsbudjustering på underfliken Tid i kampanjinställningarna. Höj budjusteringen där resultatet överstiger ditt mål och sänk den där resultatet understiger målet. På så sätt kan du optimera dina bud och anpassa dig till förändrade konsumentbeteenden.

Tips 
Passa på att analysera dina interna uppgifter och ta reda på när aktiviteten är högst, i form av omvandlingsfrekvens, orderstorlek och övergripande volym. Om du exempelvis har en fysisk butik eller driver ett callcenter kan du överväga att använda sådana toppvärden som utgångspunkt för tidsbudjusteringen. Genom att studera kundernas aktivitet under dina öppettider kan du få en god uppfattning om när du bör höja eller sänka buden. Om callcentret exempelvis är stängt under natten kanske du vill sänka buden under den tiden för att undvika kundsamtal när centret är obemannat. Och om du har en fysisk butik med mindre aktivitet under vissa tider kan du höja buden för den perioden och visa annonser med kampanjerbjudanden som lockar fler besökare till butiken.

Påminnelser 
Tidsbudjusteringar är en viktig del av förbättrade kampanjer. Om du vill använda tidsbudjusteringar tillsammans med budjusteringar för plats och mobila enheter måste du uppgradera dina kampanjer. Från den 22 juli 2013 börjar vi automatiskt uppgradera alla kampanjer till förbättrade kampanjer.

Senare den här veckan kommer vi att titta närmare på hur du kan använda verktyg, t.ex. flexibla budstrategier, och automatisera budinställningarna utifrån särskilda affärsmål, som kostnad per förvärv.

Upplagt av Ting Zhang, Global Search Solutions

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet