Dagens inlägg om hur du beräknar budjusteringar för mobila enheter är det tredje i en serie om bästa metoder. Förra inlägget handlade om hur du kan förbättra dina resultat med platsbudsjusteringar.

Människor idag är konstant uppkopplade och växlar sömlöst mellan enheter. Faktum är att över 38 % av våra dagliga interaktioner i medier sker på mobila enheter [1]. Detta ger annonsörer nya möjligheter att nå kunder när som helst, var som helst och på alla typer av enheter. Vi på Google vill hjälpa dig att dra fördel av dessa möjligheter och utveckla nya strategier för ditt företag som kan ge ökade intäkter på mobila enheter.

Budjusteringar för mobila enheter i AdWords förbättrade kampanjer ger annonsörer möjlighet att optimera sina bud på alla enheter – i en och samma kampanj. I dagens inlägg beskriver vi hur du beräknar en budjustering för mobila enheter som svarar för den sammanlagda omvandlingsintäkten som dina mobilannonser genererar i din verksamhet.

Granska ditt nuvarande resultat för datorer och mobila enheter 

Innan du beräknar budjusteringen för mobila enheter kan du köra en AdWords-rapport för att granska ditt nuvarande resultat för datorer och mobila enheter. Onlineomvandlingar, apphämtningar och samtal är enkla att spåra i AdWords, medan övriga omvandlingar, som butiksbesök, är svårare att tillskriva dina annonser. För dessa omvandlingar kanske du behöver uppskatta ett motsvarande värde. Ju mer exakt du kan uppskatta värdet för dessa omvandlingar, desto mer optimerat blir ditt bud för mobila enheter.

Beräkna din budjustering för mobila enheter 

Det viktigaste när du optimerar budjusteringen för mobila enheter är att ta reda på förhållandet mellan omvandlingsvärdet för mobila enheter och datorer (även surfplattor). Det beräknar du genom att dividera värdet per klick på mobila enheter med värdet per klick på datorer.


Beräkningen illustreras i tabellen nedan. Anta att dessa uppgifter kommer från en återförsäljare inom landet med webbplatser för mobila enheter och datorer samt fysiska butiker. Under den senaste månaden fick denna återförsäljare 10 000 klick från sina mobilannonser och 10 000 klick från sina annonser för datorer och surfplattor. Återförsäljarens mobilannonser genererade 900 USD i intäkter från telefonsamtal till butikerna, 5 000 USD från onlineförsäljning och 5 000 USD från besök i butikerna till ett värde av totalt 10 900 USD. Under samma månad genererade återförsäljarens annonser för datorer och surfplattor 100 USD från samtal, 10 000 USD från onlineförsäljning och 2 000 USD från besök i butikerna till ett värde av 12 100 USD.


Utifrån dessa uppgifter kan återförsäljaren beräkna värdet per klick (för mobila enheter och datorer) genom att dividera det totala värdet (dvs. den totala intäkten från alla omvandlingstyper) med det totala antalet klick. I det här fallet är värdet per klick för mobila enheter 1,09 USD och värdet per klick för datorer 1,21 USD.

Budjusteringen för mobila enheter är förhållandet mellan dessa två värden: återförsäljaren dividerar värdet per klick för mobila enheter med värdet per klick för datorer och drar sedan bort 1. I det här fallet blir det (1,09/1,21) - 1 eller en budjustering för mobila enheter på -10 % som kan anges i AdWords.

Upprepa och testa

Precis som andra metoder för onlinemarknadsföring är budjusteringar för mobila enheter inte något du bara ställer in en gång och sedan kan glömma bort. Genom att ofta upprepa och testa kan du uppskatta säsongsvariation eller förändringar i verksamheten. På grund av varierande skärmstorlekar på mobila enheter rekommenderar vi att du även kontrollerar visningsandelen för mobila enheter så att dina annonser visas i toppositionerna.

Läs mer 

Läs mer om budjusteringar för mobila enheter på AdWords Hjälpcenter eller titta på inspelningen av denna Hangout On Air Enhanced Campaigns: Optimizing Mobile Strategy.

För att använda budjusteringar för mobila enheter måste du uppgradera dina kampanjer till förbättrade kampanjer. Från och med den 22 juli 2013 uppgraderas alla kampanjer automatiskt.

Nästa vecka kommer vi att fördjupa oss ytterligare i olika sätt att använda verktyg som Omvandlingsoptimeraren och eCPC som gör automatiska budinställningar baserat på specifika affärsmål som avkastning på investering.

Upplagt av Andy Miller, chef för Mobile Search Solutions

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet

[1] http://www.google.com/think/research-studies/the-new-multi-screen-world-study.html