Dagens inlägg om att förbättra resultat med platsbudsjusteringar är det andra i en serie om bästa metoder. Serien började med prioritera och upprepa dina budjusteringar.

Dina marknadsföringsresultat varierar nästan alltid beroende på plats, oavsett vilken typ av verksamhet du har. Den goda nyheten är att om du optimerar dina bud för olika platser, kan du öka försäljningen och avkastningen på investeringen.

Optimera bud för bättre resultat utifrån plats

Med förbättrade kampanjer är det nu mycket enklare att öka buden på platser där ditt resultat är bättre och minska buden där resultatet är sämre. Innan förbättrade kampanjer skulle du ha behövt ställa in och hantera en identisk kampanj för varje plats där du ville ha unika bud. Eftersom detta var svårt har den vanligaste metoden för platsoptimering varit att ta bort underpresterande platser med hjälp av inriktningsundantag. Men i det långa loppet kan detta tillvägagångssätt begränsa din tillväxt och minska ditt företags konkurrenskraft. Så vi rekommenderar att du använder budjusteringar istället för platsuteslutningar.

Beräkna platsbudsjusteringar

Börja med att ladda ner en rapport över platsresultat. Så här gör du, med hjälp av AdWords-gränssnittet:

1. Ange datumintervall för de senaste 30 dagarna (längre om din kampanj är liten).
2. Klicka på Adressinformation och välj Vad som aktiverade annonsen.
3. Klicka på knappen Visa och välj Region.
4. Klicka på Hämta.

Om du vill maximera antalet beställningar eller potentiella kunder för en viss CPA-nivå eller avkastning på investeringen är det som regel bäst att utjämna din inriktningsstatistik över alla platser. Som matematisk formel ser det ut så här:

Platsbudsjustering = 100 % * ( ( Kampanjmål ÷ Faktiskt resultat ) - 1 ) Här är ett exempel från en kampanj med ett kostnad-per-åtgärd-mål. 

Exempel på beräkning av platsbudsjustering 
Du kan implementera dina budjusteringar i AdWords-gränssnittet eller med hjälp av AdWords Editor.

Företag med lokala butiker eller tjänsteområden 

Kunder i ditt närområde är ofta mer benägna att köpa från dig och de kostar mindre att betjäna. Om ditt företag har lokala butiker eller tjänsteområden bör du därför överväga att optimera dina bud utifrån närhet till kunden. Till exempel kan du enkelt ställa in en platsinriktning för kunder inom 3 kilometer från dina företagsadresser, och en andra inriktning för kunder inom 3 mil från dina företagsadresser (läs hur). Använd sedan beskrivningen ovan för att optimera budjusteringen för dina två platstilläggsinriktningar.

Tips och påminnelser 

1. Tillämpa en bred platsinriktning för att täcka hela din potentiella marknad. Om du inriktar dig för snävt kan du begränsa din räckvidd, dina klick och dina omvandlingar.

2. Det är OK att ställa in överlappande platsinriktningar med budjusteringar. Vi tillämpar endast den mest specifika budjusteringen. Säg till exempel att du har en budjustering på 10 % för Kanada och en budjustering på 20 % för Montreal. När någon söker i Montreal ökas ditt bud med 20 %. Och du ser olika resultatstatistik för Montreal och hela Kanada utom Montreal på underfliken Platser på kampanjens huvudflik Inställningar.

3. Var försiktig när du inte har mycket data. Annars kan dina beräknade budjusteringar hamna för högt eller för lågt, och du kan få ett sämre resultat istället för ett bättre. Om du inte har statistisk expertis till hands rekommenderar vi som en allmän tumregel att du inte justerar buden på platser med färre än 1 000 klick eller 30 omvandlingar. Det kan hjälpa att förlänga datumintervallet för dina rapporter till de senaste 90 dagarna eller mer.

4. Kontrollera regelbundet resultatet och öka dina budjusteringar. Kontrollera då och då resultatet för varje platsinriktning på underfliken Platser. Höj stegvis budjusteringen där resultatet överstiger ditt mål, och sänk budjusteringen där resultatet understiger ditt mål. Detta gör att du kan optimera dina bud över tid och anpassa dig till förändrade konsumentbeteenden.

Upplagt av John Sullivan, Global Search Solutions

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet