Femte delen i vår serie med bästa metoder för budgivning handlar om automatisk budgivning i förbättrade kampanjer. De tidigare inläggen har handlat om hur du beräknar budjusteringar för mobila enheter, plats och tid

Vi lanserade budjusteringar för enhet, plats och tid för att göra det enklare för dig att bestämma bud utan att behöva skapa flera kampanjer i samband med att du använder förbättrade kampanjer. Många annonsörer har berättat att verktygen har gjort dem mer lönsamma och effektiva. Men för vissa annonsörer, i synnerhet om de har stora program och konton, kan kampanjhanteringen ändå vara tidskrävande och komplex.

Eftersom budgivningen spelar en avgörande roll för hur väl du lyckas med AdWords har vi tagit fram ett antal automatiska verktyg som kan hjälpa dig att förbättra ditt resultat och spara tid.

Fördelar med automatisk budgivning i AdWords 

De flesta annonsörer kan få bättre resultat och högre effektivitet om de väljer rätt lösning för automatisk budgivning. Här följer några av de främsta fördelarna med att använda automatiska budgivningsstrategier i förbättrade kampanjer i AdWords.

 ● Spara tid genom att optimera sökordsbud för dina mål i stor skala. Med de automatiska verktygen kan du ändra buden dynamiskt och nå annonseringsmålen med alla dina sökord, vare sig de är 100 eller en miljon – och du sparar tid och arbete.

● Skapa och hantera kampanjer oberoende av budgivningsstrategi. Med de nya flexibla budgivningsstrategierna kan du använda flera olika strategier inom en enstaka kampanj eller i flera kampanjer samtidigt. Det innebär att du kan optimera annonseringen för flera mål samtidigt i en eller flera kampanjer utan att begränsas av kontostrukturen. Läs mer om detta nedan.

● Förbättra resultatet med budgivning vid auktionen. Två flexibla budgivningsstrategier, Mål-CPA och Förbättrad CPC, bestämmer specifika bud vid varje auktion utifrån en kombination av resultatsignaler i realtid, som plats, enhet, partnerwebbplats och operativsystem. Båda verktygen beräknar budjusteringarna automatiskt med budgivning vid auktionen.

● Optimera över tid och förbättra resultatet löpande. Våra automatiska verktyg anpassar sig efter resultatförändringar över tid. Det innebär att du slipper analysera resultatrapporterna manuellt och ändra buden löpande för att ta hänsyn till det växlande resultatet.

● Enkelt att pröva. Verktygen för automatisk budgivning i AdWords är kostnadsfria och tillgängliga för alla annonsörer via AdWords-gränssnittet.

När bör du använda automatisk budgivning? 

I det här avsnittet beskriver vi när du bör använda Googles automatiska budgivningsstrategier i förbättrade kampanjer.

Mål-CPA (en version av Omvandlingsoptimeraren med flexibla budstrategier) är vårt effektivaste verktyg för automatisk budgivning. Med den här budstrategin anges ett optimalt bud för varje auktion baserat på sannolikheten för omvandling. Funktionen utgår från indata i realtid, som plats, tid, enhet och nätverksplacering. Använd strategin på annonsgrupper och kampanjer om ditt främsta mål är att få så hög omvandlingsvolym som möjligt samtidigt som du behåller en specifik mål-CPA. Med verktyget Mål-CPA anges och optimeras budjusteringarna automatiskt åt dig. Tänk på att en budjustering på -100 % för mobila enheter medför att annonserna inte visas på mobila enheter.

Förbättrad CPC kan förbättra resultatet genom att den automatiska budgivningen läggs till ovanpå dina manuella bud. Med den här budgivningsstrategin finjusteras de manuella buden med samma teknik för beräkning av omvandlingar i realtid som med Mål-CPA. Du kan fortfarande ange budjusteringar manuellt om du vet att enheten, platsen eller tiden påverkar antalet omvandlingar på sätt som inte går att mäta med omvandlingsspårning. Om du exempelvis vill använda automatisk budgivning men vet att klick från mobila enheter är mer lönsamma än onlineomvandlingar, t.ex. besök i en onlinebutik, kan du använda Förbättrad CPC i kombination med en budjustering för mobila enheter för att ta hänsyn till skillnaden i det förväntade värdet per klick.

De två övriga flexibla automatiska budgivningsstrategierna fungerar tillsammans med befintliga manuella budjusteringar. Om ditt mål är att få så många klick som möjligt för ett specifikt målbelopp kan du använda budgivningsstrategin Maximera klick. Om du är mer intresserad av att din annons ska visas på de översta positionerna kan du pröva strategin Plats på målsöksidan. Läs mer om strategierna här.

Om du har infört en av de fyra flexibla budgivningsstrategierna kan du bevaka resultatet i det delade biblioteket och justera inställningarna vid behov.

Att finjustera den automatiska budgivningsstrategin kan visserligen ta ett tag, men fördelarna med automatisk budgivning kommer att förbättra ditt resultat samtidigt som du sparar både tid och arbete. Läs mer om automatisk budgivning och budjusteringar i vårt Hjälpcenter.

Upplagt av Andrea Cohan, ansvarig för produktmarknadsföring, AdWords

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet