Med förbättrade kampanjer kan du nå användarna med rätt annonser utifrån deras kontext, t.ex. plats, tid på dagen och enhet. Annonserna visas på alla sorters enheter utan att du behöver skapa och hantera flera separata kampanjer. För de flesta annonsörer sker uppgraderingen genom en enkel process i tre steg. Annonsörer har redan nu uppgraderat över 1,5 miljon kampanjer och noterat tydliga resultat.

Nya Uppgraderingscentret 

Idag lanserar vi Uppgraderingscenter som gör uppgraderingen enklare för annonsörer som har många kampanjer. I Uppgraderingscentret kan du uppgradera flera kampanjer samtidigt och sammanfoga kampanjer med bara några klick. När Uppgraderingscentret introduceras för alla konton under de kommande veckorna kan du öppna det från navigeringsfältet till vänster på fliken Kampanjer. Läs mer.


Startläge i Uppgraderingscentret 

Det finns två sätt att använda Uppgraderingscentret på.

1. Gruppvis uppgradering 

Det här alternativet är ett snabbt sätt att uppgradera flera kampanjer som inte behöver sammanfogas. I stället för att uppgradera en kampanj i taget kan du välja flera kampanjer, välja budjustering för mobila enheter, visa trafikuppskattningar och utföra uppgraderingen med färre klick.

 2. Sammanfoga och uppgradera 

Om du har kampanjer avsedda endast för söknätverket eller avsedda för både sök- och Display-nätverket känner Uppgraderingscentret automatiskt av det och kan sammanfoga kampanjerna. Därefter kan du förhandsgranska och justera föreslagna kampanjinställningar, annonsgrupper och tillägg för den sammanfogade kampanjen. Annonsgrupper och budgetar kombineras som standard. Övriga inställningar och tillägg på kampanjnivå i den primära kampanjen ersätter de som finns i den sekundära kampanjen.


Tabell med inställningar för sammanfogad kampanj

När du har skapat nya, förbättrade kampanjer rekommenderar vi att du uppgraderar dina tillägg för att få bättre kontroll, flexibilitet och relevans. Du kan även lägga till de viktiga sökord, negativa sökord, tillägg och platsinriktningar från din sekundära kampanj som inte inkluderades i sammanfogningen.

Vi rekommenderar att du uppgraderar kampanjer avsedda för endast Display-nätverket i stället för att sammanfoga dem. Uppgraderingsverktyget kan inte hantera sammanfogningar av bildannonser, inriktningskriterier för målgrupp och andra visningsspecifika kampanjelement.

Det finns även ett avancerat läge i Uppgraderingscentret som visar alla kampanjer i ditt konto, vilket ger större flexibilitet och mindre vägledning om du redan har utvecklat en strategi för hur du vill sammanfoga och uppgradera.

Påminnelser Från den 22 juli 2013 börjar vi att uppgradera alla kampanjer till förbättrade kampanjer. När du uppgraderar till förbättrade kampanjer vill vi gärna få dina synpunkter genom att du fyller i vårt feedbackformulär.

Upplagt av Neil Inala, produktansvarig för AdWords

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet