Med den senaste versionen av AdWords Editor får du fler möjligheter att göra massändringar i förbättrade kampanjer. Du kan: 

●  Ange budjusteringar för placeringar, ämnen och målgrupper.
●  Ange budjusteringar för mobila enheter på annonsgruppsnivå.
●  Uppgradera flera kampanjer samtidigt med CSV-import eller verktyget Lägg till/uppdatera flera kampanjer.
●  Använda de nya ValueTrack-parametrarna {ifmobile} och {ifnotmobile}.
                   
Dessutom har vi förbättrat resultatstatistiken som du kan ladda ned för platser, målgrupper och placeringar. På fliken Sökord finns tolv nya kolumner som visar detaljerat sökordsresultat i Display-nätverket. 
                     
Mer information om de här ändringarna och andra uppdateringar finns i Viktig information om AdWords Editor 10.1
                   
Nästa gång du öppnar AdWords Editor kommer du att se en uppmaning om att uppgradera till version 10.1. Om du vill läsa mer om uppgradering, bland annat hur du behåller ändringar och kommentarer som inte har lagts upp när du uppgraderar, kan du läsa de här anvisningarna. Du kan även ladda ned version 10.1 från webbplatsen för AdWords Editor
                 
Obs! Äldre versioner av AdWords Editor fortsätter att fungera under fyra månader så att du hinner göra uppgraderingen. För att säkerställa att AdWords Editor fungerar utan avbrott måste du uppgradera senast den 16 september 2013.

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet