När vi skapade funktionen för kalkylarksredigering 2009 var avsikten att göra det enklare att införa massändringar i kampanjer. Sedan dess har vi infört massredigering som innebär att du kan införa storskaliga ändringar i hela AdWords-kontot och massöverföring av sökord som innebär att du kan lägga till, redigera och ta bort sökord i stor skala. Massredigering och massöverföring av sökord täcker in allt som ingår i funktionen för kalkylarksredigering, men är mer effektiva och skalbara. Av den anledningen kommer vi att dra tillbaka funktionen för kalkylarksredigering den 30 maj.

Om du är van att använda den funktionen kan du göra så här beroende på vad du vill åstadkomma:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj vilken typ av massredigering du vill utföra. Med massredigering av sökord kan du:
○ Söka efter och ersätta text i sökord och måladresser
○ Lägga till text efter sökord och måladresser
○ Ange nya bud, till exempel höja CPC-bud för visning på första sidan eller överst på sidan
○ Höja och sänka bud
○ Ändra sökordsmatchningstyper
○ Lägga till och ta bort etiketter

2. Använd massöverföring av sökord. Klicka på rutan Redigerbar på sidan där du laddar ned sökordsrapporter. Då får du en redigerbar version av sökordsresultatrapporten som du kan modifiera och sedan lägga upp.

Mer information om hur du använder de här funktionerna i stället för funktionen för kalkylarksredigering finns i artikeln om massredigering och artikeln om massöverföring av sökord i vårt Hjälpcenter.

Upplagt av Prashant Baheti, produktansvarig, AdWords

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet