I dag inleder vi en fördjupningsserie där vi hjälper våra annonsörer att optimera buden på sina AdWords-kampanjer för flera olika enheter med hjälp av våra nya funktioner och verktyg. I serien kommer vi att beskriva metoder för hur du ställer in budjusteringar i förbättrade kampanjer och ge rekommendationer kring budjusteringar för mobila enheter, plats, och tid. Dessutom visar vi hur du kan optimera dina bud automatiskt och hur andra företag använder de här lösningarna för att uppfylla sina konkreta mål. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av serien.

Dagens avsnitt visar de bästa tillvägagångssätten för att prioritera budjusteringar för plats, tid och enhet. Du får också se hur du kan optimera dina budjusteringar över tid i takt med att företagets resultat och omständigheter förändras.

Översikt 

Med tanke på alla olika typer av enheter på marknaden letar annonsörerna ständigt efter nya sätt att nå användarna med annonser som är relevanta i deras aktuella sammanhang. Med en förbättrad kampanj kan du enkelt nå kunder och variera buden baserat på enhet, plats och tid på dagen – inifrån en och samma kampanj.
Läs mer om de tre olika typerna av budjustering och hur du kan använda dem i din verksamhet.

Stapla budjusteringar 

Budjusteringarna kan staplas på varandra så att varje kampanj får största möjliga räckvidd. Om du exempelvis driver verksamhet i Stockholm och vet att din kampanj ger bra resultat på mobila enheter alla dagar utom söndagar, kan du ange budjusteringar för att höja buden för mobila enheter och Stockholm och sänka dem för söndagar.

Exempel 
Justerat sökordsbud = Ursprungligt sökordsbud 10,00 kronor × (12,00 Stockholm) × (5 söndag) × (11,0 mobila enheter) = 6,60 kronor

I det här exemplet anger vi budjusteringen för plats till +20 % för Stockholm, budjusteringen för tid till -50 % för söndagar och budjusteringen för mobila enheter till +10 %. Om det ursprungliga budet var 10,00 kronor blir det slutgiltiga budet 6,60 kronor, dvs. -34 % lägre jämfört med ursprungsbudet.

Med flera budjusteringar som i det här exemplet kan du få en budgivningsstrategi som passar dig. De enskilda budjusteringarna används fortfarande på alla dimensioner. Det sänkta budet för söndagar används exempelvis på alla enheter och platser.

Prioritera budjusteringar 

Hur du hanterar verksamheten och anger övergripande mål är viktiga faktorer som avgör i vilken ordning du ska ange budjusteringarna. Vi rekommenderar att du anger den viktigaste typen av budjustering först (plats, enhet eller tid). När du är nöjd med resultatet kan du lägga till den andra typen av budjustering och kanske sedan också en tredje.

Utgå från normala affärsmässiga hänsyn när du anger budjusteringarna:

• Om du har en butik som bara är öppen vissa timmar bör du troligen ställa in budjusteringen för tid först.
• Om annonseringen ger stora skillnader i resultat i olika länder, orter, områden eller postnummer (eller om du vill lägga högre bud på användare som befinner sig nära din butik) kanske du bör ange budjusteringen för plats först.
• Om resultatet varierar stort mellan mobila enheter och stationära datorer kan det vara lämpligt att börja med budjusteringen för enhet. AdWords innehåller användbar information som kan hjälpa dig att bestämma vilken typ av budjustering som är viktigast för dig. Du kanske också har verktyg och backend-system från tredje part som kan ligga till grund för prioritetsordningen.

Upprepa 

Med tiden bör du upprepa var och en av budjusteringarna så att du får önskat resultat i takt med att företagets omständigheter förändras. Vi rekommenderar att du granskar budjusteringarna regelbundet så att du upptäcker säsongsbetonade förändringar och kan optimera avkastningen på din investering.

Tänk på att ju mer välinformerad du är om resultatet av din annonsering, desto bättre kan du optimera budjusteringarna. Här följer några tips:
• Om du inte spårar omvandlingar kan du optimera budjusteringarna utifrån klick eller visningar.
• Om du spårar omvandlingar (med AdWords omvandlingsspårning, Google Analytics eller andra verktyg) kan du ange budjusteringarna utifrån det faktiska antalet omvandlingar och CPA.
• Om du spårar intäkterna eller vinsten från varje omvandling (med e-handelsfunktionen i Google Analytics eller andra verktyg) kan du ange budjusteringarna utifrån den faktiska vinsten från dina annonser.

Påminnelser 

För att kunna använda funktionerna ovan måste du uppgradera till förbättrade kampanjer. Från den 22 juli 2013 börjar vi uppgradera alla kampanjer automatiskt.
Läs mer 

Nästa vecka tittar vi närmare på hur du kan anpassa budjusteringen för mobila enheter för alla dina kampanjer genom att kombinera AdWords-data (visningar, klick och kostnader) med viktig statistik om din verksamhet, till exempel antal besökare i butik från dina annonser och genomsnittlig ordernivå.

Upplagt av John Sullivan, Global Search Solutions

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet