Vi närmar oss slutet av vår korta serie med tips om grundläggande optimering av ett AdWords-konto. Tidigare artiklar handlade om strukturen för ett konto, effektiva annonser och sökord, inriktning och budget, placering och budgivning. I denna avslutande artikel tar vi en titt på hur vi utvärderar annonskampanjens resultat med hjälp av olika resurser som Google tillhandahåller, särskilt för att spåra omvandlingar i AdWords och Google Analytics. Du får också råd om hur du tolkar rapporterna på fliken Dimensioner.

Spåra omvandlingar i AdWords

När du tittar på annonsörens konto är det ibland svårt att avgöra vilka annonser eller sökord som är mest effektiva (dvs. är till störst nytta för annonsören). Det ser ut som om alla har samma CTR, och även samma genomsnittliga CPC. Alla sökord är dock inte lika användbara.

Tänk dig en situation med 10 besökare för sökord A, med en genomsnittlig CPC på 10 öre, vilket ger en total kostnad på 1 SEK. För sökord B har du fem besökare till en genomsnittlig CPC på 20 öre, vilket ger en total kostnad på 1 SEK. Vilket ord är mer effektivt? Det första, så klart, skulle du nog säga, men det är inte säkert att du alltid har rätt. Vad händer om ingen av de 10 besökarna som kom via det första sökordet handlar, medan tre av de fem besökarna som kom efter att ha klickat på det andra sökordet, handlar? Det är tydligt att kostnaden för annonsering med det andra sökordet är den bättre investeringen.

Vi kommer aldrig att få veta detta om vi inte installerar programmen för omvandlingsspårning och statistik: med omvandlingsspårning visas relevanta data i ditt AdWords-konto, för alla kampanjer, annonser och sökord. Vi ska inte gå in på hur du ställer in omvandlingsspårning (du kan läsa om detta i denna artikel i Hjälpcenter), men som vanligt ska vi titta på några allmänna rekommendationer:

 • En omvandling behöver inte vara samma sak som ett inköp. Omvandling kan vara något som besökare gör på din webbplats som får dig att tro att de kan bli kunder, vilket betyder att klicket på annonsen var värdefullt för dig. En sådan åtgärd kan vara att en besökare tittar på sidan med kontaktinformation. I sådant fall placerar du en spårningskod på sidan.
 • Du ska inte placera spårningskod på annonsens målsida. I det fallet skulle antalet klick vara lika med antalet omvandlingar vilket skulle leda till statistik utan något värde.
 • Om du vill spåra formulär som fylls i lägger du till en spårningskod på sidan som bekräftar att formuläret har skickats in.
 • Beroende på omvandlingsspårningens resultat kan du pausa mindre välfungerande sökord eller ta bort buden för dem. Om du å andra sidan har sökord som ger bra omvandlingar kan du se till att de visas oftare. Samma sak gäller för webbplatser i Display-nätverket.
 • I motsats till vad många anser är omvandlingsspårning möjligt med varierande transaktionskostnad.
 • Så snart som du börjar få uppgifter om omvandlingar kan du börja använda Förbättrad CPC för att se till att systemet fokuserar på klick som med största sannolikhet leder till omvandlingar så att din annonsering blir mer lönsam per omvandling. Detta är en funktion som du kan använda även om du importerar omvandlingar från Google Analytics. Om du i ännu större utsträckning vill fokusera på användbara länkar använder du Omvandlingsoptimeraren.

Google Analytics

Google Analytics är en omfattande gratisprogramvara för insamling av olika typer av statistik på webbplatser. Det förtjänar en egen artikel, eller rent av en hel bok. Detta skulle bli en alltför stor uppgift, så jag tänker bara ge dig några tips om hur du använder Google Analytics:

 • Om du inte har ett Google Analytics-konto kan du skapa ett direkt från ditt AdWords-konto genom att klicka på länken Google Analytics på fliken Rapportering och verktyg. Det är gratis.
 • När och om du ställer in Mål i Google Analytics, och om dina konton är länkade kan du importera dem till Omvandlingar i AdWords (på sidan Omvandlingar).
 • En av de mest användbara parametrarna när du utvärderar hänvisningskällorna är avvisningsfrekvensen. Ta reda på vilka webbplatser som lockar till sig besökare baserat på lägst avvisningsfrekvens och lägg till liknande webbplatser (manuell annonsplacering) i kampanjer i Display-nätverket.

Dimensioner

De flesta av rapporterna från Rapportcenter har flyttats till fliken Dimensioner inom Kampanjer. Fliken syns inte alltid i kontot utan du måste ibland klicka på pilen till höger om flikarna. Här är exempel på åtgärder som du nu kan vidta:

 • Visa geografisk rapport. Om annonsen är ineffektiv inom vissa regioner (låg CTR eller lågt kvalitetsresultat) utesluter du dessa från den geografiska inriktningen av kampanjen.
 • Visa rapporten Timme på dagen. Här kan du avgöra vilken tid på dagen annonsen är mest effektiv, schemalägga annonsvisning och minska CPC-budet när annonsen ger dåligt resultat och öka budet när annonsen är effektiv.
 • Visa rapporten Demografi och använd den för att utveckla demografiskt inriktad marknadsföring för kampanjen.
Vi har nu nått slutet av vår diskussion om grundläggande kontooptimering. Du kan nu skapa ett konto och spåra kontots resultat. Du kan även gå vidare med att utveckla och expandera din annonsering inom detta konto och använda mer komplicerade åtgärder som vi kommer att beskriva framöver. Håll utkik efter mer information på vår blogg!