I maj meddelade vi att alternativen för inriktning på pekdatorer snart skulle vara tillgängliga. Vi är vi glada att kunna meddela att inriktningen på pekdatorer nu är tillgänglig för alla annonsörer. Inriktningen på pekdatorer är ett nytt AdWords-kampanjinriktningsalternativ som gör att annonsörer mer exakt kan inrikta sig på pekdatorer, och på att nå det växande antalet användare av dessa enheter.

Avsnittet Nätverk och enheter på fliken Inställningar i ditt AdWords-konto innehåller nu det nya inriktningsalternativet Pekdatorer med kompletta webbläsare. Tidigare har du kunnat inrikta dig specifikt på Apple iPad-enheter under Mobila enheter, men alternativen för inriktning på pekdatorer placerar nu pekdatorn i en egen enhetskategori så att du kan inrikta dina annonser på alla typer av pekdatorer. Dessutom ger det nya alternativet för inriktning på pekdatorer bättre kontroll eftersom du även kan välja specifika operativsystem. Om du t.ex. vill visa dina annonser på Apple iPad kan du välja Pekdatorer med kompletta webbläsare som enhetsinriktning och iOS som operativsystem.


Med den här lanseringen börjar dina annonser automatiskt att visas på pekdatorer utan att du behöver vidta någon åtgärd. Om dina kampanjer är inriktade specifikt på Apple iPad-enheter kanske du märker en ökning av kostnaderna och antalet visningar när vi utökar funktionen med ännu fler pekdatormodeller. Om du inte vill att dina annonser ska visas på pekenheter kan du justera inriktningsinställningarna för pekdatorer genom att följa dessa steg för steg-anvisningar.

Med en förväntad efterfrågan på drygt 165 miljoner pekdatorer under de närmsta två åren tror vi att den växande efterfrågan på pekdatorer ger en betydande möjlighet för marknadsförare att nå ut till kunder på smartare och effektivare sätt. Vi hoppas att vårt nya alternativ för inriktning på pekdatorer hjälper dig att tillvarata den möjligheten.