Om du skriver annonser på ett annat språk än engelska kanske du har velat kunna skriva visningsadressen på samma sätt som i annonsen och visa en internationell variant av domännamnet. I dag kan vi meddela att vi hädanefter ger stöd för andra tecken än ASCII-tecken, bland annat icke-latinska bokstäver samt latinska bokstäver med accenter och diakritiska tecken i visnings- och måladresser.

När du skapar en annons i AdWords kan du använda Unicode-tecken i fälten för visnings- och måladress. För att användarna ska kunna besöka din webbplats kontrollerar vi att webbadressen fungerar korrekt både i Unicode och Punycode.

Dessutom vill vi inte att webbadresserna ska visas på ett annat språk än användarnas eget. Därför visar vi visningsadressen med Unicode-tecken bara om språket i adressen överensstämmer med användarens gränssnittsspråk på Google. I alla andra situationer visas adressen med Punycode-tecken.

Kom ihåg att alla våra AdWords-policyer för visnings- och måladresser gäller som vanligt. I synnerhet gäller det att domänen måste vara identisk i visnings- och måladresser. Om du använder andra tecken än ASCII-tecken i visningsadressen måste du använda samma typ av tecken i måladressen.

Tänk på att om du använder flerbytetecken kan teckengränsen variera. Mer information finns i vårt Hjälpcenter.