Detta är fortsättningen av vår serie med tips om de första inställningarna och om grundläggande kontooptimering. I tidigare artiklar skapade vi ett konto med en effektiv struktur och effektiva annonser och sökord. Dessutom finjusterade vi inriktningen och budgeten för våra kampanjer. I denna artikel diskuterar vi ytterligare två grundläggande inställningar: CPC-bud och annonsplacering samt exempel på hur detta fungerar.

CPC-bud

När du använder AdWords-systemet betalar du i de flesta fall för annonseringen bara när en besökare klickar på din annons. Du väljer budtyp under Kampanjinställningar. Du kan välja mellan automatiskabud (systemet ändrar budbeloppet för att få så många visningar som budgeten tillåter) eller manuella bud (du ställer själv in budbeloppet). Här följer det viktigaste att tänka på när du optimerar budgivningsprocessen:

 • Automatiska bud är bäst när du inte vill lägga ned alltför mycket tid på att finjustera en kampanj. Du måste dock ställa in en övre gräns för CPC så att du slipper obehagliga överraskningar.
 • Vissa funktioner (t.ex. schemalagd annonsvisning) fungerar inte med automatisk budgivning.
 • Är du mer intresserad av annonsvisningar än länkar till din webbplats? Om du svarar Ja på den frågan kan du välja att betala per 1 000 visningar för kampanjer som körs via Googles Display-nätverk.
 • Har du ställt in omvandlingsspårning? Det är en god idé att pröva optimeraren för kostnad per omvandling eller Omvandlingsoptimeraren. Observera att Omvandlingsoptimeraren går att aktivera även om du använder automatisk budgivning. Baserat på omvandlingsuppgifterna hanteras CPC-bud inom ett intervall på 30 %, vilket ofta minskar kostnaden per omvandling.
 • Spåra annonsens genomsnittliga position för varje sökord. För vissa ord är positionen för låg, men är sökordet i sådana fall viktigt för dig? Det går alltid att öka det enskilda CPC-budet för detta sökord, vilket leder till att annonsen får en högre position.
 • Är ett visst sökord mer effektivt än andra (hög CTR eller omvandlingsfrekvens)? Det är värt att öka CPC-budet för detta ord så att du får fler besökare. För mindre effektiva ord kan du sänka budbeloppet eller till och pausa ordet.
 • Ovanstående råd handlar inte bara om sökord utan även om annonsplaceringar. Är visningarna på en viss webbplats mer effektiva? Lägg till webbplatsen manuellt som en placering.
 • Även om du aldrig betalar mer än det som behövs för att få bättre resultat än dina konkurrenter (vanligen mindre än högsta CPC som du har ställt in) ska du inte ställa in en hög CPC om du inte har råd med det. Konkurrensen är ofta oförutsägbar och situationer kan uppstå där den faktiska kostnaden blir lika med den högsta kostnaden och budgeten snabbt tar slut.
 • Om du ser att ett sökord nästan inte får några visningar kan det bero på att du har ställt in ett CPC-bud som är för lågt. Du får ofta en varning när CPC-budet är lägre än den uppskattade kostnaden för visning på första sidan för ett visst sökord. Denna information visas på fliken Sökord.

Placeringar

När vi pratar om placeringar i detta sammanhang handlar det om olika plattformar där annonser kan placeras via AdWords. Du kan läsa mer om annonsplaceringar i vårt Hjälpcenter, men vi ska även att gå igenom några metoder som vi använder, och som även du kan finna användbara, här och nu:

 • Om du endast annonserar i Googles söknätverk går du miste om potentiella kunder som antingen inte använder sökmotorer eller som använder andra än Google. Om du visar dina annonser i både sök- och Display-nätverket når du en bredare målgrupp (t.ex. användare på Facebook.com eller YouTube.com).
 • Vi skapar alltid separata kampanjer för sök- och Display-nätverket. Det finns flera orsaker till detta. När vi skapar söknätverkskampanjer skapar vi sökordslistor genom att försöka lista ut användarnas söktermer så korrekt som möjligt. För Display-nätverket utvärderas sökordslistorna av systemet samtidigt som webbplatsens ämnesområde fastställs. Annonser i Display-nätverket är ofta mer allmänt hållna än annonser i söknätverket. Det är även lättare att utvärdera annonseringens resultat om sök- och Display-nätverken används för olika kampanjer eftersom du kan se alla parametrar med en gång (CTR, omvandlingar osv.) och de är lätta att jämföra.
 • Om du är villig att lägga ned tid på att finjustera din kampanj eller om du vill se till att dina annonser endast visas på relevanta webbplatser är det bättre att placera annonserna manuellt. Därtill kan du använda placeringsverktyget (på fliken Rapportering och verktyg) för att välja rätt webbplatser.
 • Om du väljer automatisk annonsplacering är det mycket viktigt att du regelbundet kontrollerar på vilka webbplatser dina annonser visas (fliken Nätverk i din kampanj) och att du utesluter webbplatser vars innehåll är ovidkommande eller som ger låg CTR.
 • Oroa dig inte om CTR är mycket lägre i Display-nätverket jämfört med söknätverket eftersom detta är helt normalt. CTR i Display-nätverket påverkar inte heller kvalitetsresultatet i söknätverket och tvärt om.
 • Om du väljer att placera annonser manuellt och samtidigt lägger till sökord visas annonserna bara på webbplatser och webbsidor som är relaterade till sökorden. Vill du att din annons visas på alla sidor på de webbplatser du har valt? Ta i så fall bort alla sökorden från kampanjen.

Vi är nu klara med de grundläggande kampanjinställningarna. Tack vare informationen i de tre artiklarna har vi nu skapat ett effektivt konto. Nästa artikel handlar om det bästa och lättaste sättet att spåra resultatet för en annons i din kampanj.