Efter att ha ägnat tid och kraft åt att utveckla en AdWords-kampanj som kommer att hjälpa dig att nå dina annonseringsmål är det nu dags att regelbundet kontrollera hur det går, och att göra ändringar där så behövs. Att göra ändringar kan verka skrämmande, men låt dig inte avskräckas då det är viktigt att du lägger ned tid på att analysera resultaten och justera kampanjernas sökord, annonser och struktur så att du får bästa möjliga resultat och avkastning på investering för din verksamhet.

När du beslutar hur du ska ändra en kampanj ska du inte basera beslutet på enbart antalet klick på en annons. Om du vill öka antalet försäljningar och potentiella kunder ska du även övervaka omvandlingarna. Till detta använder du Google Analytics eller Omvandlingsspårning.

När du väl har skapat en ny kampanj, tillåt den att visas en period, exempelvis 2 veckor. Under den tiden, ägna tid åt att samla in information om annonsresultatet. Titta på CTR eller antalet omvandlingar som varje annons får. Du hittar denna information på fliken Kampanjer och underfliken Annonser i ditt konto. Utvärdera vilka annonser som ger bäst resultat, ändra de annonser som inte ger bra resultat och skapa fler annonser i stil med de som är framgångsrika.

Titta sedan på fliken Sökord. Återgå till att övervaka antalet omvandlingar och klick. Nu kan du ta bort sökord som inte ger trafik med god kvalitet, lägga till nya negativa sökord för att undvika oönskade klick och utvärdera matchningstypen som du har valt för sökorden.

När du är klar med ändringarna och har sparat dem kör du kampanjen igen under en rimlig tidsperiod och upprepar sedan hela proceduren!

AdWords handlar helt och hållet om att komma fram till vad som fungerar för just din verksamhet. Vi föreslår att du övervakar kontot veckovis så att du kan se till att budgeten används på bästa möjliga sätt för din verksamhet.