Vi har lanserat en Ändringslogg för AdWords policy i Hjälpcenteret. På den här nya webbplatsen är det enklare att hålla sig informerad om kommande ändringar av AdWords policy. Vi lägger upp en kort sammanfattning av alla policyändringar som kommer att börja gälla med uppgift om vilken region som påverkas.

Om vi tror att ditt konto påverkas direkt av en kommande policyändring kommer vi fortfarande att skicka ett e-postmeddelande till dig med ett servicemeddelande för att säkerställa att du är medveten om ändringen.