I vårt föregående inlägg presenterade vi fakta om fyra populära myter om AdWords. I dag fortsätter vi med ytterligare fem vanliga missuppfattningar om AdWords.

Klickfrekvensen (CTR) för annonser i Googles innehållsnätverk påverkar kvalitetsresultatet för annonser som visas på Google.

Fakta: Formeln bakom kvalitetsresultatet varierar beroende på om det påverkar annonser på Google och i söknätverket eller annonser i innehållsnätverket. Kvalitetsfaktorn för annonser på Google baseras bland annat på följande komponenter:
  • Tidigare klickfrekvens (CTR) för sökordet och den matchande annonsen på Google. Notera att klickfrekvensen i Googles innehållsnätverk bara påverkar kvalitetsresultatet i Googles innehållsnätverk – inte på Google
  • Kvaliteten på målsidan
  • Kontohistoriken, som mäts med klickfrekvensen (CTR) för alla annonser och sökord i kontot
  • Tidigare klickfrekvens (CTR) för visningsadresserna i annonsgruppen
  • Tidigare resultat för sökordet för en viss sökfråga på Google för alla annonsörer
  • Kontoresultatet i det geografiska område där annonsen ska visas
Klicka här om du vill ha mer information om de faktorer som påverkar kvalitetsresultatet.

Googles anställda kan manuellt justera kostnaden per klick för vissa AdWords-annonsörer.

Fakta: Googles anställda kan inte på något sätt påverka den kostnad per klick (CPC) som AdWords-kunderna betalar i AdWords-programmet. Kostnaden för AdWords-annonser bestäms på samma sätt för alla kunder, dvs. med hjälp av annonsauktionen. I YouTube-videon nedan finns en detaljerad beskrivning.

YouTube-video med annonsauktion (Hal Varian - engelsk video):En separat auktion äger rum varje gång en användare anger en sökfråga. Auktionen avgör annonsrankningen för din annons. Annonsrankningen avgör vilka annonser som visas för frågan och i vilken ordning de visas på Googles sökresultatsida.

AdWords-systemet utvärderar ditt sökord för varje auktion och beräknar kvalitetsresultatet. Sedan beräknas vilket bud som krävs för att delta i den specifika auktionen. Ju högre kvalitetsresultat, desto lägre blir det lägsta budet (och tvärtom). Om kostnaden per klick (CPC) för sökordet inte uppfyller kravet på lägsta bud visas inte din annons.

Google säljer annonspositionerna ovanför de organiska sökresultaten.

Fakta: AdWords-programmet säljer inte några annonspositioner till ett fast pris. Det gäller också för den så kallade toppositionen där upp till tre AdWords-annonser kan visas ovanför de kostnadsfria Google-sökresultaten. Som vi förklarade i den sjätte myten är annonsplaceringen dynamisk och baseras på det matchades sökordets annonsrankning.

Endast annonser som överskrider en viss gräns för kvalitetsresultatet och CPC-budet är kvalificerade att visas på toppositionerna ovanför de organiska sökresultaten på Google.

Stora kunder som annonsbyråer får rabatt på priset för kostnad per klick (CPC).

Fakta: Google ger inte rabatt på priset för kostnad per klick (CPC). Varje kund, oavsett om man har en daglig budget på tio eller flera tusentals kronor, behandlas lika i annonsauktionen som bestämmer kostnaden per klick (CPC).

Om du använder flera annonser i samma annonsgrupp visar AdWords automatiskt den annons som bäst passar in på användarens sökfråga.

Fakta: Om du använder flera annonser i samma annonsgrupp roterar vårt system dina annonser eller visar dem baserat på resultatet. Vilken metod som används beror på vilket alternativ du har valt i kampanjinställningarna. Systemet vet inte vilken av dina annonstexter som är den bästa matchningen för en användares sökfråga.

Exempel: Du har följande sökord i en annonsgrupp:
  • bilar
  • motorcyklar
  • vespor
Dessutom har du tre olika annonstexter som var och en marknadsför ett av dessa fordon.

I det här fallet finns det ingen garanti för att en sökfråga på bilar får annonsen med ordet bilar i annonstexten att visas. Det kan också vara så att din annons för motorcyklar eller vespor visas. I sådana fall rekommenderar vi att du skapar en separat annonsgrupp för varje typ av fordon samt en motsvarande annonstext. På så sätt kan du vara säker på att den lämpligaste annonstexten alltid visas för varje sökord.

Vi hoppas att det här inlägget har gett dig ytterligare insikt i AdWords och hur det fungerar. Vi arbetar just nu på ett tredje inlägg som snart kommer att läggas upp, där vi slår hål på fler myter om AdWords.