Vi vill i detta inlägg lägga fokus på hur du kan använda informationen från ditt Analytics-konto till att mer effektivt optimera dina AdWords-kampanjer. Fokus i varje avsnitt i den här serien ligger primärt på att jämföra omvandlingsfrekvens, avvisningsfrekvens och genomsnittlig tid på webbplatsen och sedan använda den här informationen till för din Google AdWords-annonsering. Däremot vi vill även säga att andra parametrar fortfarande är relevanta.

Sökordsoptimering - organiska och betalda sökord

I analytics är det möjligt att undersöka effektiviteten av samtliga sökord (de organiska och de betalda), där sökordet har lett till ett besök på hemsidan. Du kan exempelvis lägga till de framgångsrika sökord som du finner till din sökordslista i Adwords. Du kan även rätta till fokus på annonstexter och använda de effektiva sökorden direkt i annonstexten. En annan möjlighet är att du lägger till irrelevanta sökord som negativa sökord i AdWords och därmed förhindrar att dessa sökord leder till att din annons visas.

Ett sätt att kontrollera effektiviteten på sökord är genom att granska avvisningsfrekvensen tillsammans med den genomsnittliga tiden på din webbplats. Sökord som till exempel har en relativt låg avvisningsfrekvens och en längre genomsnittlig tid på webbplatsen kan med fördel läggas till som sökord i din AdWords-annonsering. Det motsatta gäller även, sökord som har hög avvisningsfrekvens och kort genomsnittlig tid på webbplatsen kan läggas till som negativa sökord i din AdWords-annonsering, eftersom dessa inte leder till att användaren stannar eller omvandlar på din hemsida.

Du kan se den totala sökordsstatistiken genom att klicka på Trafikkällor -> Sökord. Därefter i menyn "Avancerat segment" kan du växla mellan "Alla besök", "betald söktraffik" och "Obetald söktraffik".
Sökordsoptimering - Site Search

Om du har en sökfunktion på din webbplats är det en bra idé att granska resultatet av de sökningar som görs på din webbplats. Du kan läsa mer här om hur du konfigurerar webbplatssökning i din Analytics-profil.

Webbplatssökningar kan visa vilka sökord användare har sökt på på din webbplats och jämföra dem med de obetalda sökorden. De mest populära sökorden kan uppfattas som de ord som användaren faktiskt använder, vad konsumenterna vill ha (och i vissa fall den verkliga anledningen till varför de besöker din webbplats). Det kan därmed vara lämpligt att inkludera dessa ord i din sökordslista i AdWords eller nämna dem direkt i annonstexten.

Genom detta kan du också märka om du behöver optimera sökfunktionen. Du kan se om dina besökare lämnar webbplatsen eller stannar kvar efter sökningen och därigenom dra slutsatser om huruvida de hittar vad de söker.

Du kan finna de specifika interna sökningarna genom att klicka på "Innehåll'-> 'Webbplatssökning'->' Sökord '.Det här var allt för denna delen av serien. I nästa inlägg kommer vi att ta upp referenspunkter i trafikkällor och geografisk inriktning.