AdWords supportteam får ganska ofta höra olika myter om hur AdWords fungerar. Vi samlade därför ett flertal av de vanliga missuppfattningarna om AdWords som vi har stött på i en kort serie som vi kommer att publicera här på bloggen.

Vi börjar direkt med den första myten om AdWords!


Annonseringskostnaderna för Google AdWords påverkar rankningen av min webbplats i Googles kostnadsfria sökresultat.

Fakta: Google AdWords är oberoende av de kostnadsfria sökresultaten från Google (och tvärtom). Ökade eller minskade annonseringskostnader har därför varken positiv eller negativ inverkan på din rankning i Googles kostnadsfria sökresultat. Det stämmer heller inte att din webbplats inte visas i Googles kostnadsfria sökresultat om ditt AdWords-konto har avslutats. Mer information om rankningen av din webbplats i de kostnadsfria Google-sökresultaten finns i Googles center för webbansvariga.


Google AdWords har avvisat mitt kreditkort

Fakta: Google avvisar normalt inte kreditkort. Avvisningen sker vanligtvis hos banken, kortutfärdaren eller leverantören för betalningsbehandling. Om ditt kreditkort har avvisats bör du först kontrollera nedanstående punkter. Det kan vara så att något av följande inte har angetts på ett korrekt sätt på sidan Faktureringsinställningar:
  • Kreditkortsnummer eller säkerhetskod
  • Utgångsdatum
  • Faktureringsadress och/eller telefonnummer
Dessutom kan något av följande kan vara för lågt. Kontakta din kortutfärdare eller bank för att lösa sådana problem:
  • Kreditgräns
  • Högsta belopp per debitering
  • Antal möjliga debiteringar inom en viss period
Det kan också vara så att någon av följande transaktioner inte är tillåten med ditt kort:
  • Onlinedebitering
  • Automatisk debitering
Vi rekommenderar att du provar allt ovanstående innan du kontaktar AdWords-support, eftersom det är det första vi kommer att be dig kontrollera.


Mina konkurrenter klickar på mina annonser och Google vidtar inga åtgärder.

Fakta: AdWords-annonsörernas säkerhet är av högsta prioritet för Google. Antalet klick på Google AdWords-annonserna analyseras noggrant i ett trestegssystem för att undvika otillåten användning. I varje steg i filtreringsprocessen används kombinationer av metoder. Därmed får vi maximal möjlighet att identifiera ogiltig aktivitet. Våra specialister förbättrar dessutom löpande övervakningstekniken och filtren och granskar allt fler signaler.

Realtidsfilter: Våra realtidssystem filtrerar bort aktiviteter som överensstämmer med en profil för ogiltigt beteende (till exempel överdrivet antal klick). Klick och visningar från källor som är kända för att bedriva ogiltig aktivitet ignoreras också.

Offlineanalys: Vårt granskningsteam använder särskilt utformade algoritmer, verktyg och tekniker för att undersöka förekomster av ogiltiga klick.

Granskning i efterhand: Alla frågor från annonsörer hanteras av vårt klickkvalitetsteam som granskar annonsörens kontotrafik.

Trestegssystemet som identifierar ogiltiga klick har granskats av den oberoende experten Alexander Tuzhilin, professor i informationssystem på New York University. Hans bedömning är att systemet är fullgott. Han betonar också den höga kvaliteten och den ständiga förbättringen. Hela rapporten från honom finns här. Motsvarande blogginlägg finns på den officiella Google-bloggen.

Om du vill ha mer information om ogiltiga klick kan du besöka vårt resurscenter för annonstrafikens kvalitet.


Det är skillnad mellan små och stora bokstäver i AdWords-sökord.

Fakta: AdWords-systemet skiljer inte mellan stora och små bokstäver. Det kan vara intressant att veta att våra kontostrateger bara använder små bokstäver när de skapar sökordslistor.

Nu har du fått läsa om de fyra vanligaste missuppfattningarna om AdWords. I del 2 ska vi presentera ännu fler myter om AdWords och ersätta dem med riktiga fakta.