Genom att skapa filter i Analytics kan du se till att din data passar dina analysbehov. Det finns flera anledningar till varför det är relevant att skapa ett filter.

En vanlig anledning är för att filtrera ut interna IP-adresser. Det innebär att du skapar en profil som inte tar med interna IP-adresser och därmed kan du ta beslut från data som enbart är baserat på besökare utanför företaget. Det så kallade uteslut filtret bör använda vanliga/reguljära uttryck för att exkludera alla IP-adresser från ett specifikt företag. Vi rekommenderar att du använder detta verktyg för att automatiskt skapa vanliga/reguljära uttryck för en grupp IP-adressser.

Det är väldigt viktigt att du behåller en profil med all rådata som inte inkluderar några filter. När rådatan har gått igenom ett filter, kan Google inte återskapa rådatan, och filtret har därmed förevigt modifierat datan i profilen. När du lägger till ett filter är det viktigt att du börjar med att skapa en kopia av profilen med rådata. Du kan finna instruktioner om hur du gör det här.

En annan viktig aspekt är att filter tillämpas på inkommande data i den ordningen filtrena skapas. Däremot om mer än ett filter tillämpas, utförs filtrena efter varandra i den ordningen de är listade i dina inställningar. Alltså, filter 2 tillämpas på data som är kvar efter filter 1. Exempelvis, om du önskar att enbart inkludera användare från Sverige och Finland kan du inte skapa två separata filter eftersom de kommer att ta ut varandra. Istället behöver du skapa ett filter som använder vanliga/reguljära uttryck för att indikera att besökarens ursprung måste vara från Sverige eller Finland.

När ett filter är skapat i din profil, tillämpas det omedelbart på den nya datan som kommer in i ditt konto. Nya filter kommer däremot inte att tillämpas på historisk data och Google har heller inte möjlighet att tillämpa filtret på historik data.

Vänligen uppmärksamma att om du spårar flera domäner i samma profil, är det möjgligt att skapa inkluderande filter som fokluserar på en specifik under-domän. Det är dock inte möjligt i den här processsen att filtrera ut e-handel från de multipla domänfiltren.

Om du vill läsa mer om filter, finner du mer information här.