Den här veckan presenterar vi två nya funktioner som förbättrar våra rapporter om visningsbaserade omvandlingar så att du effektivt kan utvärdera avkastningen på investeringen för visningskampanjerna i Googles innehållsnätverk. Vi lanserade rapporterna för visningsbaserade omvandlingar förra året. Med dessa kan du mäta omvandlingar som kommer från användare som har sett dina visningsannonser utan att klicka på dem. Med de förbättringar vi har gjort kan du nu bättre anpassa rapporterna efter dina behov.

Anpassningsbar tidsperiod för visningsbaserad omvandling.

Du kan ställa in ett anpassat datumintervall för den tidsperiod som du vill använda för rapportering av visningsbaserade omvandlingar. Denna tidsperiod var tidigare inställd på 30 dagar vilket innebar att vi rapporterade antalet visningsbaserade omvandlingar som inträffade senast 30 dagar efter att en användare såg din annons. Du kan nu anpassa denna tidsperiod baserat på vad som passar för produkten eller tjänsten. Om du t.ex. äger en lokal pizzeria som riktar sig mot användare som kan hämta en kupong som de sedan använder när de beställer en pizza, svarar användare ofta på annonsen en eller två dagar efter att ha sett den. Du ställer därför in en rapportperiod som är mycket kortare jämfört med om du är en bilhandlare och kan räkna med att det tar flera veckor innan en användare bokar en provtur eftersom säljcykeln för en bil är längre.

Ingen överlappning av omvandlingar rapporterade i söknätverket.

Du kan även se till att visningsbaserade omvandlingar som har dubbletter i både sök- och innehållsnätverket inte kommer med i rapporterna. Om du aktiverar den här funktionen utesluter vi omvandlingar från användare som även klickade på dina annonser i söknätverket från rapporterna för visningsbaserade omvandlingar. Dessa omvandlingar kopplas enbart till annonserna i söknätverket.

Om du väljer dessa inställningar för dina kampanjer ska du tänka på att de påverkar nya data som tillkommer i ditt konto.

Vi anser att dessa förbättringar kommer att göra rapporterna om visningsbaserade omvandlingar mer korrekta. Om du redan spårar visningsbaserad omvandling rekommenderar vi att du tittar på de båda nya alternativen och använder dem baserat på dina specifika behov. Undvik dock att växla mellan att aktivera och inaktivera inställningarna eftersom det kan påverka kampanjens statistik.

Om du använder visningsannonser i Googles innehållsnätverk men aldrig har spårat visningsbaserade omvandlingar kan du pröva att använda funktionen så att du effektivt kan spåra avkastningen för dina visningskampanjer. Kom ihåg att visningsannonser ofta ger ytterligare resultat utöver omedelbara klick och omvandlingar. Det kan t.ex. vara användare som besöker din webbplats och handlar något efter att ha sett din visningsannons, även om de inte klickade på den. Läs mer i vårt Hjälpcenter.