I våra två senaste blogginlägg slog vi hål på nio vanliga myter om AdWords. Ni kan läsa mer om dessa i inlägg 1 och 2. Idag fortsätter vi serien med den tredje och sista delen.


Om mitt CPC-bud är tillräckligt högt har annonsen en garanterad plats i toppositionen

Fakta: Ett högsta CPC-bud ger ingen garanti för att din annons hamnar i översta positionen. Det finns fler kriterier som är mycket viktiga när annonspositionen på sökresultatsidan avgörs. I kriterierna ingår sökordsrelevans samt målsidans kvalitet och laddningstid som mäts efter kvalitetsresultat. Om kvalitetsresultatet är lågt är det mycket osannolikt att annonsen visas i toppositionen, även om CPC-budet är högt. För en bättre förklaring på detta, rekommenderar vi följande video:
Kvalitetsresultatet kan alltid förbättras genom sökordsoptimering

Fakta: Det här stämmer inte alltid. Även om sökordsoptimering är att rekommendera, kan det fortfarande finnas ett behov av ytterligare åtgärder om kvalitetsresultatet är lågt. Som vi redan har nämnt i föregående myter är både sidans laddningstid och målsidans kvalitet av betydelse. Om sidan har en lång laddningstid måste detta ofta åtgärdas innan sökordet kan uppnå ett bättre kvalitetsresultat. Samma sak gäller för målsidans kvalitet. Om den bedöms ha låg kvalitet behöver du börja med att förbättra rankningen innan du funderar på att optimera sökordet.


När jag använder sökordsverktyget bör jag använda alla sökord som jag får som förslag

Fakta: Sökordsverktyget ger inga rekommendationer som kan betraktas som råd eller konsultation. Sökordsverktyget visar endast relaterade sökord som kan vara till fördel för din verksamhet.

Du bör använda resultaten som visas med hänsyn till dina annonseringsmål. I det här avseendet kan verktyget hjälpa dig hitta nya, meningsfulla sökord som du för närvarande inte använder, men som kan vara lönsamma. Du kan även få hjälp att hitta irrelevanta sökord som kan uteslutas som negativa sökord.

Exempel: Du säljer köksutrustning, men erbjuder ingen reparationsservice. Sökordsverktyget föreslår följande ord:

  • köksutrustning
  • modern köksutrustning
  • köpa ett kök
  • köpa diskmaskin
  • råd om köksutrustning
  • granska köksutrustning
  • reparation av köksutrustning

Sökord som markeras i grönt kan även ses som ett komplement till sökordslistan. Sökord som markeras i rött är däremot irrelevanta för vad du erbjuder och kan uteslutas eftersom du bara erbjuder köksutrustning och inte reparationsservice. Du kan även överväga att lägga till negativa sökord som "granska köksutrustning" och "råd om köksutrustning" så att du kan inrikta dig mot kunder som är beredda att köpa och utesluta de som endast letar efter information.


Om jag söker efter mina egna annonser på Google visas de i en låg position. Detta innebär att mina potentiella kunder också ser annonsen i en låg position.

Fakta: Om du ofta söker efter dina egna annonser på Google, men inte klickar på dem, kan de visas i en annan position än vad som gäller för de flesta användare. Det här beror på att Google ger ett unikt svar vid varje sökning och detta kan medföra att resultaten visas på olika sätt. Om en användare t.ex. inte klickar på några annonser och utför samma sökning igen kanske Google visar andra resultat som kan vara mer relevanta.

Vi rekommenderar att du använder verktyget för förhandsgranskning av annonser för att bedöma annonspositionen i realtid istället för att söka på Google. Det här verktyget har en ytterligare fördel: Den skapar inga faktiska visningar för annonsen och skyddar därför klickfrekvensen. Om du ofta söker efter dina egna annonser på Google utan att klicka på dem kan det påverka klickfrekvensen och därmed kvalitetsresultatet.


Om jag riktar in en kampanj mot ett land i en annan tidszon och jag använder Schemaläggning för annonser motsvarar de valda tidsperioderna lokal tid i inriktningslandet.

Fakta: Schemaläggning för annonser i alla dina AdWords-kampanjer baseras på den tidszon du har angett för ditt konto, oavsett vilket inriktningsområdet är.

Exempel: Du vill annonsera i Storbritannien mellan kl 12 och kl 15 och ditt AdWords-konto är inställt på tidszonen i Sverige (CET).

I Schemaläggning för annonser anger du att dina kampanjer ska visas mellan kl 13 och kl 16. Detta beror på att tidszonen i Storbritannien (GMT) är CET -1 timme.

Med detta avslutar vi vår serie om myter om AdWords. Vi hoppas att vi har kunnat belysa många vanliga missuppfattningar.