Negativa sökord är en mycket viktig del av de flesta framgångsrika AdWords-kampanjer. Normala sökord berättar för AdWords-systemet när annonsen ska visas, men negativa sökord anger när annonsen inte ska visas.

Vi har tidigare skrivit om negativa sökord på bloggen, men vi tycker att det är dags för en liten uppdatering.

Varför ska jag använda negativa sökord?

Negativa sökord kan användas för att skapa mer inriktade annonskampanjer så att dina annonser bara visas för de kunder som söker efter den produkt eller tjänst som ditt företag erbjuder. De förhindrar visningar som sannolikt inte genererar klick eller omvandlas till potentiella kunder eller säljtillfällen. Genom att inrikta dina annonser med hjälp av negativa sökord kan du förbättra annonsrankningen och sänka dina CPC-bud samtidigt som du ökar avkastningen på din investering. Det innebär att du får mer trafik med högre kvalitet och till lägre pris via AdWords.

Många AdWords-kunder är tveksamma till att begränsa antalet visningar och klick eftersom de vill nå så många användare som möjligt. Om de negativa sökorden anges på rätt sätt förhindrar de bara visningar och klick som är irrelevanta eller till och med skadliga. Fördelarna med negativa sökord är långt fler än nackdelen med att visningarna begränsas. Vi rekommenderar därför att du använder negativa sökord som huvudstrategi för att optimera dina kampanjer och maximera avkastningen på din investering.

Hur använder jag negativa sökord?

Precis som när det gäller vanliga sökord kan du välja mellan tre olika alternativ när du anger negativa sökord. Använd minustecknet för att ange att ett sökord är negativt.

  • Negativa bredmatchande sökord (-exempel): Annonsen visas inte för sökfrågor som innehåller det negativa sökordet. Om det negativa sökordet består av flera ord måste sökfrågan innehålla alla ord för att annonsen inte ska visas.
  • Negativa frasmatchande sökord (-"exempel"): Annonsen visas inte för sökfrågor som innehåller orden i det negativa sökordet i angiven ordning. Negativa frasmatchande sökord bör bestå av minst två ord.
  • Negativa exakt matchande sökord (-[example]): Annonsen visas inte för sökfrågor som exakt matchar det negativa sökordet.

Var kan jag använda negativa sökord?

Negativa sökord kan användas på annonsgruppsnivå precis som vanliga sökord. De kan dessutom anges på kampanjnivå. Alternativet är praktiskt när ett negativt sökord är relevant för alla annonsgrupper i en kampanj eftersom du inte behöver lägga till det negativa sökordet i varenda annonsgrupp.