Med tanke på all information som finns tillgänglig i ditt AdWords-konto kan det ibland vara svårt att hitta det du letar efter. Vi vill genom detta inlägg börja med att introducera hur du kan använda rapporterna för att optimera din annonsering.

Översiktsbild av konto

Om du snabbt vill få överblick över kontots resultat ska du välja Översiktsbild av konto på fliken Startsida i ditt AdWords-konto. Där får du enkelt tillgång till viktig statistik över kontot och kan jämföra kampanjresultatet mellan två olika tidsperioder och statistiktyper. För att funktionerna ska vara lätta att använda är de mycket enkla. Om du vill ha mer djupgående information och anpassade rapportinställningar kan du titta närmare på rapporterna i kampanjhanteringsdelen och i Rapportcenter.

Inbyggda rapporter i det nya gränssnittet

En av de tydligaste funktionerna i det nya gränssnittet är resultatdiagrammen i varje del som visar utvecklingen av en eller två statistiktyper under en given tidsperiod. Med den här funktionen integreras relevant information i hanteringsgränssnittet så att du får de uppgifter du behöver i samband med att du hanterar dina kampanjer. Du kan följa upp resultatet och göra justeringar på ett enda ställe utan att behöva växla mellan rapport- och kampanjhanteringsdelarna i ditt AdWords-konto.

För att integrera spårningen och hanteringen ytterligare har vi infört möjligheten att vidta åtgärder i vissa av de inbyggda rapporterna. Du kan se vilka sökfrågor och placeringar som annonserna visas för och dessutom lägga till dem i dina kampanjer om de har fungerat bra, eller ta bort dem om de har fungerat dåligt.

Dessutom kan du ange anpassade filter i dina inbyggda rapporter, inkludera aktiva filter och anpassade kolumninställningar och hämta kontostatistik som du kan analysera offline eller vidarebefordra.

Rapportcenter
  • I Rapportcenteret får du systematisk åtkomst till all statistik i ditt konto. Du kan välja bland ett dussin olika rapporttyper och anpassa dem efter dina behov. Du finner också detaljerade rapporter och avancerade rapportfunktioner, t.ex. för att spara dina rapportinställningar så att de kan användas igen, köra rapporter regelbundet och exportera informationen för att analysera den offline och dela den med andra.
  • I avsnittet Inställningar kan du ange en önskad tidsperiod precis som i hanteringsgränssnittet. Välj att visa förändringarna per månad, vecka, dag eller i vissa fall till och med timme. Du kan också ange vilka kampanjer och annonsgrupper som du vill titta närmare på.
  • Bland de avancerade inställningarna kan du se vilken ytterligare information som kan anges för varje rapporttyp, t.ex. information om ogiltiga klick i rapporter för kampanj- och kontoöversikt. Om du har aktiverat omvandlingsspårning kan du dessutom lägga till statistik om omvandlingsspårning i din rapport. Du kan också använda funktionen Filtrera resultaten för att få ytterligare detaljinformation.
  • Inställningarna för mallar, planering och e-post innehåller alternativ för att spara rapportinställningar, köra rapporten regelbundet, skicka den via e-post och exportera den till olika standardformat, t.ex. CSV eller HTML, så att du kan dela informationen med andra.