Annonsörer frågar oss ofta hur omvandlingsfrekvensen varierar beroende på position. Alla är medvetna om att högre annonspositioner brukar få fler klick och därför sammanlagt fler omvandlingar. Den intressanta frågan är hur omvandlingsfrekvensen (omvandlingar/klick) varierar beroende på position?

Detta är en svår fråga av flera olika orsaker. Eftersom Google rankar annonser efter bud gånger annonskvalitet brukar annonser i högre positioner ha högre kvalitet, och annonser av högre kvalitet brukar få högre omvandlingsfrekvens. Därför går det att se ett samband mellan positionen i auktionen och omvandlingsfrekvensen bara på grund av den här kvalitetseffekten. Den verkliga frågan är dock hur omvandlingsfrekvensen för samma annons skulle förändras om den visades i olika positioner.

En annan svårighet är att numret för genomsnittlig position som rapporteras av Google är ett genomsnitt för alla auktioner som du deltar i. Om du höjer ditt bud är det ganska troligt att din genomsnittliga position flyttas ner på sidan! Anledningen är att när du höjer budet deltar din annons i nya auktioner, och den tenderar att hamna längst ner i de här nya auktionerna. Den här effekten kan vara så påtaglig att din sammantagna genomsnittliga position blir lägre. Läs det här frågeavsnittet om du vill veta mer om genomsnittlig position.

Vi har använt en statistisk modell för att beräkna dessa effekter och har kommit fram till att omvandlingsfrekvensen efter position i genomsnitt varierar väldigt lite för samma annons. På sidor där exempelvis 11 annonser visas varierar omvandlingsfrekvensen med mindre än 5 %. I genomsnitt skulle med andra ord en annons som hade en omvandlingsfrekvens på 1,0 % i den bästa positionen ha en omvandlingsfrekvens på ca 0,95 % i den sämsta positionen. Annonser ovanför sökresultaten har en omvandlingsfrekvens som ligger inom ±2 % i förhållande till positioner till höger på sidan.

Kort sagt: omvandlingsfrekvensen varierar inte särskilt mycket beroende på position.