Har du någon gång funderat över hur många visningar din annons skulle få om du använde ett annat högsta CPC-bud? Eller hur många fler klick annonsen skulle få? Hittills har du fått pröva dig fram en hel del för att hitta rätt bud.

Vi har nöjet att presentera lanseringen av budsimulatorn, en funktion i det nya AdWords-gränssnittet som visar hur ditt bud kan påverka dina bud på dina annonseringsresultat. Budsimulatorn kan inte förutsäga vad som händer i framtiden, men den gör att att du kan se vad som kunde ha hänt om du hade valt andra bud på sökordsnivå.

Med hjälp av data från de senaste sju dagarna beräknar budsimulatorn antalet visningar för vilka din annons skulle ha visats om du hade valt ett annat högsta CPC-bud, hur många klick din annons skulle ha fått för dessa visningar och hur mycket dessa klick skulle ha kostat. Funktionen ger dig ökad insyn i AdWords-auktionen och ger dig mer kunskap så att du kan fatta välgrundade budgivningsbeslut för att uppnå dina annonseringsmål.

Dessa simuleringsdata kan hjälpa dig att räkna ut kompromissen mellan klickvolymen och kostnaden för klicken så att du kan besvara följande frågor med större säkerhet:
  • Hur kan jag öka trafiken till min webbplats utan att öka kostnaderna alltför mycket?
  • För vilka sökord ska jag ändra mina utgifter?
Det är viktigt att tänka på att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat. Dessutom kommer simuleringar endast att tillhandahållas om det är tillräckligt med trafik för ett givet sökord för att utföra en meningsfull analys. Dessa simuleringar är för närvarande endast tillgängliga för Google.com och Googles söknätverk.

Du kan visa data från budsimulatorn på fliken Sökord i ditt AdWords-kontoKlicka sedan på budsimulatorikonen i kolumnen Högsta CPC-bud bredvid budet för ett sökord som du vill se data för.Skrivet av Anna - Inside AdWords-teamet