Med tanke på det ekonomiska läget gäller det att hitta prisvärda marknadsföringsverktyg som hjälper dig att hitta rätt kunder i rätt tid och att kunna reagera snabbt på växlande kundbeteenden. AdWords handlar om kontroll och flexibilitet, både när det gäller annonsering och annonseringskostnader.

Genom att hantera dina budgetar och din budgivning på ett effektivt sätt kan du få fler kunder och begränsa dina kostnader, vilket leder till högre avkastning på din investering.

Här följer några snabba tips på hur du kan hantera din AdWords-budget på ett strategiskt sätt:

1. Ta reda på hur stor del av din försäljning och dina intäkter som kommer från AdWords

En praktisk metod för att mäta trafiken till din annons är att räkna antalet klick och visningar, men det är mer lönsamt att mäta hur många omvandlingar som du får via AdWords. En omvandling är den åtgärd som du vill att användaren ska utföra på din webbplats, t.ex. köpa en produkt eller begära mer information. Genom att spåra antalet omvandlingar kan du ta reda på hur många köp och hur stora intäkter som din AdWords-annonsering har gett.

Det finns två kostnadsfria verktyg som du kan använda för att ta reda på dina intäkter via AdWords:
  • Med omvandlingsspårning kan du se vilka sökord och annonser som ger flest omvandlingar i ditt konto.
  • Analytics visar mängden trafik till din webbplats och dina marknadsföringsaktiviteter online och kan kombineras med kundvagnen på din webbplats (genom spårning av e-handel).
Om du inte redan spårar din försäljning och dina intäkter från AdWords rekommenderar vi att du börjar göra det. Förutom att du får bättre överblick över AdWords-resultatet kan du fatta mer välgrundade strategiska beslut om din budget baserat på dina intäkter.

2. Fördela budgeten till lönsamma kampanjer

Genom att följa upp lönsamheten hos dina kampanjer kan du fokusera din budget på de kampanjer som ger störst intäkter:

  • Omfördela din budget från mindre lönsamma kampanjer till mer lönsamma.
  • Om budgeten för lönsamma kampanjer tar slut i förtid och annonserna i kampanjen slutar visas, bör du öka budgeten för kampanjerna och ange ett budgettak för mindre lönsamma kampanjer.
3. Visa annonser när de är mest lönsamma

Kontrollera med hjälp av rapportfunktionen i AdWords vilka tidpunkter och veckodagar som är mest lönsamma för varje kampanj:
  1. Klicka på fliken "Rapporter" och välj "Rapporter".
  2. Välj "Skapa en ny rapport".
  3. Välj rapporttypen "Kampanjresultat", "Timvis (oavsett datum)" och önskat datumintervall.
  4. Klicka på "Lägg till eller ta bort kolumner" i avsnittet "Avancerade inställningar" och markera den resultatstatistik som du är intresserad av (du kan enbart se data för omvandlingspårning om du anger "dagligen" under visning - tidsenhet).
  5. Namnge och skapa rapporten.
Upprepa stegen ovan och välj "Veckodag (tidsenhet) i stället för "Timvis (oavsett datum)".

Då kan du se vilka klockslag och veckodagar som ger bäst resultat.

Med Schemaläggning för annonser (på fliken "Inställningar") kan du sedan ange att dina annonser i första hand ska visas när det är mest lönsamt. På så sätt räcker din värdefulla annonseringsbudget längre. Med schemaläggningsfunktionen kan du ange under vilka tider eller veckodagar som dina AdWords-annonser ska visas. Du kan t.ex. ange att annonserna bara ska visas under arbetsdagar eller mellan klockan 15.00 och 18.00 varje dag. Med annonsplanering kan en kampanj visas hela dagen, varje dag eller bara 15 minuter i veckan.

Med det avancerade läget i funktionen för annonsplanering kan du använda en budgenerator för att höja eller sänka ditt bud för en AdWords-kampanj under vissa tider. Om du t.ex. upptäcker att dina annonser får bäst resultat mellan klockan 8.00 och 11.00 kan du bjuda högre för visningar och klick under den tiden så att din budget går till den mest lönsamma trafiken och ger störst avkastning på din investering.

Håll utkik efter vårt inlägg som handlar om att hantera din CPC-budgivning på ett effektivt sätt!

Skrivet av Anna - Inside AdWords-teamet