I det här avsnittet i serien ska vi titta närmare på anpassningsbara kolumner. Anpassningsbara kolumner är en av de funktioner som underlättar hanteringen av dina kampanjer i det nya AdWords-gränssnittet. Med anpassningsbara kolumner kan du välja vilka parametrar som är viktigast för din verksamhet och snabbt se de parametrarna i dina kampanjer.

Börja med att klicka på Filter och visningar i ditt konto och välj sedan Anpassa kolumner.


Det visas en mängd olika kolumner som du kan lägga till och ta bort i ditt konto.


Till vänster visas parametrarna indelade i två grupper: Resultat och Omv. (omvandlingar). Tänk på att omvandlingskolumnerna bara visas om du har aktiverat AdWords omvandlingsspårning i ditt AdWords-konto. Du kan markera alla kolumner samtidigt i en viss kategori genom att markera rutan bredvid namnet på kategorin.

Förra månaden berättade vi om den förbättrade omvandlingsrapporteringen i AdWords. Nu kan du välja att se kolumner för "många per klick"-omvandlingar, "1 per klick"-omvandlingar eller båda samtidigt.

Titta på avsnittet Förhandsgranska till höger om rutan i panelen Anpassade kolumner.

Som du ser är vissa kolumner grå och andra är gröna. De grå kolumnerna är fasta och visas alltid. De gröna kolumnerna är sådana parametrar som du själv har valt att visa. Du kan ändra parametrarnas inbördes ordning genom att klicka på dem och dra dem. Det här är praktiskt om du exempelvis vill placera parametrarna bredvid varandra för att kunna jämföra genomsnittlig kostnad per klick och genomsnittlig position.

En sista sak att tänka på är att kolumnernas namn varierar på de olika flikarna i AdWords beroende på vilka parametrar som presenteras på den aktuella fliken. Kolumnen Kvalitetsresultat finns exempelvis på fliken Sökord men inte på fliken Kampanj.

Det var allt om anpassningsbara kolumner. Vi hoppas att du snart prövar funktionen så att du kan skräddarsy ditt konto och bara se den information som du är intresserad av.