I den här veckans artikel tittar vi närmare på fliken Sökord i det nya AdWords-gränssnittet. På fliken Sökord visas alla sökord i ditt konto. Precis som i det tidigare AdWords-gränssnittet kan du lägga till, redigera och skapa nya sökord på fliken Sökord i ditt konto. I det nya gränssnittet har sökordshanteringen dessutom förenklats med så kallade översiktsflikar. Fliken Sökord finns på alla nivåer i kontot så att du kan se sökorden för en hel kampanj eller i alla kampanjer i en och samma lista. Det här är praktiskt om du exempelvis vill ta reda på vilka sökord som är mest effektiva i hela ditt konto.

Du kan dessutom göra ändringar i sökorden direkt på fliken Sökord var som helst i kontot. Du kan t.ex. ändra ett sökords matchningstyp genom att klicka på sökordet och sedan markera önskad matchningstyp i den nedrullningsbara rutan.


Du kan även pausa och återuppta sökord, ändra ditt bud och ändra själva sökordet på vilken som helst av Sökord-flikarna i ditt konto. Om du vill göra ändringar i flera sökord samtidigt kan du använda gruppredigering. Markera de sökord som du vill ändra och klicka på Redigera högst upp i tabellen.

I gruppredigeringsfunktionen finns knappen Kopiera till alla. Med den kan du ändra bud för flera sökord samtidigt. Om du t.ex. vill ändra dina bud för flera sökord men vill slippa skriva budet manuellt för vart och ett av dem, kan du klicka på Kopiera till alla bredvid det bud som du redigerar. Budet kopieras då till alla markerade sökord. Du kan också kopiera ändringar av sökordsstatus eller måladresser.På fliken Sökord finns dessutom många av de andra funktioner som vi har beskrivit under de senaste veckorna. Kom ihåg att du kan använda kortkommandon om du snabbt vill redigera dina sökord. Du kan även använda anpassningsbara kolumner för att titta på den information som du är intresserad av. Du kan självklart också filtrera dina sökord, vilket kan vara särskilt praktiskt om du granskar alla sökord i ditt konto.

En annan funktion på fliken Sökord är segmentering. Genom att klicka på Filter och visningar och sedan välja Segmenterat efter sökfrågans matchningstyp kan du se resultatet för alla dina sökord indelat i bred eller exakt matchning eller frasmatchning.

Använda sökfrågerapporten

I sökfrågerapporten visas de söktermer som medförde att dina annonser visades. Du kan öppna rapporten genom att markera önskade sökord och klicka på Visa söktermer och sedan Vald. Det visas en lista med söktermer som medförde att dina annonser visades för de valda sökorden samt statistik som exempelvis klickfrekvens och omvandlingsfrekvens.

Du kan göra ändringar i ditt konto direkt via rapporten. Om du t.ex. ser en sökterm som ser ut att vara relevant kan du lägga till den i din kampanj. Markera helt enkelt termen och klicka på Lägg till som sökord. Du kan också ange ett specifikt bud och ange matchningstypen för sökordet. Om du ser en sökterm som inte är lämplig för dina kampanjer kan du lägga till den som ett negativt sökord. När du lägger till negativa sökord är det bäst att vänta tills du har samlat tillräckligt mycket information. Uteslut inte ett sökord för tidigt, eftersom du riskerar att missa relevant trafik. Du kan också pröva att ange ett lägre bud eller att använda mer inriktad annonstext innan du utesluter sökordet.

När du använder den här rapporten kan det vara frestande att ändra sökord som bara har fått ett eller två klick. Om du vill få ut så mycket som möjligt av sökfrågerapporten rekommenderar vi att du fokuserar på de sökord som har fått flest visningar och klick. Då får dina ändringar också störst effekt.

Dina kommentarer om det nya gränssnittet

Ni har redan gett oss många värdefulla kommentarer om vad ni gillar i det nya gränssnittet, t.ex. enklare hantering av innehållsnätverket och snabbare navigering i kontot. Ni har också gett oss förslag på vad som behöver förbättras.

Vi arbetar kontinuerligt med att ändra i det nya AdWords-gränssnittet utifrån era kommentarer. Fortsätt gärna att skicka era kommentarer om det nya gränssnittet via länken Skicka kommentarer i det översta hörnet i kontot. Era kommentarer är mycket viktiga för oss i vårt arbete med att förbättra det nya AdWords-gränssnittet.