Tidigare har vi skrivit om hur du kan utvärdera din bransch, hur viktigt det är att känna till sin hemsida och sina mål samt hur du kan skapa en bra struktur i ditt AdWords-konto utifrån de annonseringsmål du har. Nästa del av våra optimeringstips är sökord som är indelat i två delar, i den här första delen kommer vi lyfta from hur du kan använda sökord för att nå din målgrupp och hur skapar konkurrenskraftiga sökord. Vi kommer att ge generella råd för dina sökord, hur du kan formatera dina sökord, vikten av grundläggande sökord och sökordsvariationer.

Generella råd om Sökord och Formatering
Innan vi går in på hur du skapar och utökar din sökordslista är det viktigt att belysa några aspekter med formatering av sökord:
  • Sökord är inte känsliga för stor och liten bokstav.
  • De behöver inte inkludera komma, punkt, eller speciella tecken. Exempelvis är AdWords-konto samma som AdWords konto, däremot är det en skillnad mellan AdWords konto och AdWordskonto. Inkludera därför bägge varianterna när det är lägligt med särskrivning.
  • Det kan även vara bra att inkludera både singular och plural av dina sökord.
  • Du bör undvika att använda flera av samma sökord i dina annonsgrupper och kampanjer i ett och samma konto eftersom din annons enbart kommer att visas en gång för varje givet sökord och dubbletter kommer att konkurrera med varandra.
När du väl har förstått grunderna med sökord, kan du börja tänka på olika typer av sökord såsom grundläggande sökord och sökordsvariationer.

Grundläggande sökord
Dessa sökord är grunden till din annonseringskampanj, det är de sökorden som beskriver din produkt eller tjänst i allmänna termer. Beroende på dina annonseringsmål kan du välja att inkludera dessa eller inte i din sökordslista. Däremot är det alltid bra att fundera över den här typen av sökord när du ska annonsera för din produkt eller tjänst. Det är viktigt att påpeka att grundläggande sökord ofta är väldigt generella, har hög volym och är konkurrensutsatta. Dina annonseringsmål påverkar om du bör använda de grundläggande sökorden eller inte. Om du är fokuserad på omvandlingar eller ROI kanske du inte vill använda så generella sökord utan mer specifika variationer.

Kontostrukturen i ditt AdWords-konto hjälper dig att identifiera de grundläggande sökorden. Du kan också använda sökordsverktyget för att generera flera sökord och ta med synonymer. Vi rekommenderar också att du genomför en sökning på andra företag liknande ditt för att se hur de beskriver sin produkt eller tjänst. Ha även i åtanke att dina kunder kanske använder en annan terminologi än vad du gör för att beskriva de produkter och tjänster som du säljer.

Sökordsvarationer
När du har identifierat dina grundläggande sökord kan du påbörja utöka med variationer av dessa sökord. Återigen kan du även använda sökordsverktyget genom att inte tillåta synonymer för att finna sökordsvariationer som hjälper dig bättre förstå hur potentiella kunder söker efter din produkt eller service. På detta sätt kan du även finna negativa sökord.

Om de grundläggande sökorden är den struktur du valt för dina kampanjer kan sökordsvariationer även hjälpa dig att nå en specifik målgrupp. Om du annonserar i försök att nå en exklusiv målgrupp exempelvis designer smycken kan generella sökord såsom smycken vara ineffektivt, eftersom du då antagligen når en för stor målgrupp. Istället kan du genom att kombinera smycken med lyx, designer, exklusiva osv. för att nå målgruppen mer effektivt.

Tänk även på att modifiera dina sökord efter dina annonseringsmål. Exempelvis om du är en annonsör som säljer elektroniska produkter och är mer fokuserad på försäljningar och omvandlingar än varumärkesbyggande kan det vara bra att särskilja potentiella köpare utifrån vart de befinner sig i köpcykeln. Du kan exempelvis göra detta genom att använda sökord som köpa, beställa, etc hellre än sökord såsom information, specifikationer, recensioner, etc. Kunden som söker på det senare är troligtvis fortfarande i början av köpcykeln och inte intresserad av att genomföra ett köp ännu. Användare som söker på specifika termer vet exakt vad de letar efter och det är mer troligt att de kommer att omvandla hos dig, därmed kan du inkludera specifika varumärkesnamn, produktnamn och eventuellt modellnummer för att nå köpare i slutet av köpcykeln.

Vi hoppas att dessa tips hjälper dig att förstå hur du använder sökord och sökordsvariationer för att nå din specifika målgrupp och uppnå dina annonseringsmål. Håll även utkik efter vår andra del av sökord där vi kommer att diskutera sökordslängd, negativa sökord och vikten av att ta bort sökord. Vi önskar dig lycka till med att utöka din sökordslista.