Konverteringsspårning lanserades i AdWords år 2001 som ett sätt att mäta vad som händer efter att någon har klickat på din annons. Möjligheten att veta ifall människor slutförde den önskade åtgärden på din webbplats eller inte innebar att du kunde avgöra vilka sökord, annonser och kampanjer som var effektivast. Det ursprungliga mätvärdet för konverteringsmätning var mycket enkelt – bara en rapport om ett annonsklick ledde till någon åtgärd på din webbplats eller inte. Detta föråldrade värde kallas Konverterade klick i AdWords. 

Under de 15 år som gått sedan vi införde konverteringsspårning har flera förbättringar gjorts för mätning och tillskrivning av konverteringar. Framför allt ger kolumnfamiljen Konverteringar nu en fullständig bild av hur många konverteringar du får från dina AdWords-annonser. För att göra det enklare upphör vi snart med Konverterade klick. Den nya standardmetoden att mäta värdefulla åtgärder heter istället Konverteringar.

Konverteringar är det perfekta sättet att mäta dessa värdefulla åtgärder, och de flesta annonsörer använder redan nu Konverteringar som sitt främsta mätvärde för rapporter och budgivning. Med Konverteringar kan du mäta beteenden som sträcker sig över flera konverteringshändelser eller flera klick. Till exempel kan Konverteringar använda attributionsmodeller som inte bygger på senaste klick och olika räknemetoder. De kan dessutom mäta viktiga åtgärder som är mobilcentrerade, som konverteringar över flera enheter och besök i butik. Det är sådant som det gamla Konverterade klick inte klarar av. Av dessa och flera andra anledningar slutar vi med Konverterade klick efter september 2016.

Om du redan använder Konverteringar för rapporter och budgivning behöver du inte göra något alls. Om du istället använder Mål-CPA eller Förbättrad CPC och ditt primära budvärde just nu är inställt på Konverterade klick ska du planera för att uppdatera till Konverteringar innan den 21 september. Vi har skapat ett enkelt migreringsverktyg om du automatiserar din budgivning utifrån Konverterade klick. Vi skickar verktyget via e-post till berörda konton. Du kan förstås alltid uppdatera inställningarna manuellt.

                                              Inställningen för konverteringsbudstatistik i AdWords

Om du förlitar dig på rapportkolumnen Konverterade klick när du fattar beslut om budgivning och budget ska du också övergå till Konvertering. Denna kolumn kan konfigureras så att den visar liknande siffror som kolumnen Konverterade klick, men du bör granska inställningarna för att se till att du räknar de åtgärder som är viktigast för ditt företag. Konverteringar kan ge dig allt som Konverterade klick gjorde, och mycket mer.

Om du behöver uppdatera finns det några saker du ska tänka på när du genomför ändringen:
  • Välj vilka av de konverteringsåtgärder som du mäter som ska räknas med i kolumnen Konverteringar. Andra åtgärder kan fortfarande mätas i Alla konverteringar.
  • Avgör om du vill räkna flera förekomster av en konvertering efter ett klick eller bara en
  • Anpassa dina konverteringsfönster och -värden (vid behov)
  • Granska dina siffror för konverteringar över flera enheter, eftersom de tas med i kolumnen Konverteringar från och med september
  • Om du vill spara historisk rapportstatistik för Konverterade klick ska du se till att hämta den

                           Du kan anpassa inställningarna för varje konverteringsåtgärd i AdWords

Det är viktigt att räkna konverteringar ordentligt, och det är viktigt att det blir rätt när beteenden online utvecklas. Läs mer i vårt hjälpcenter om du vill veta mer om denna kommande förändring.

Upplagt av Tal Akabas och Frederik Kemner, produktchef, AdWords Conversions
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords