Händer det att du vill göra ändringar i AdWords-kampanjer, men tvekar eftersom du vill veta om ändringarna hjälper dig att nå verksamhetsmålen? Under de kommande veckorna lanserar vi kampanjutkast och experiment som hjälper dig att testa ändringar i dina kampanjer med enkel mätning av resultaten och implementera de ändringar som fungerar bra för ditt företag.

Använd utkast för att utvärdera ändringarna

Med utkast kan du förbereda och granska flera ändringar i en befintlig kampanj innan du implementerar dem. Du kanske till exempel vill öka mobilbuden för annonsgrupper med stark konverteringsfrekvens för mobila enheter. Du kan skapa ett utkast för kampanjen och ställa in olika mobilbudsjusteringar för annonsgrupperna utan att den faktiska kampanjen påverkas. Om du är nöjd med ändringarna i utkastet kan du implementera dem direkt i den ursprungliga kampanjen.

Men hur vet jag om mobilbudsjusteringarna hjälper mig att nå mina verksamhetsmål?

Kör ett experiment

Med experiment kan du testa ändringar i dina kampanjer i en säker miljö. Ett exempel: du kanske vill se vilka resultat dina nya mobilbudsjusteringar ger jämfört med dina ursprungliga inställningar. Skapa först ett utkast med dina nya mobilbudsjusteringar. Skapa sedan ett experiment utifrån utkastet och testa ändringarna jämfört med din nuvarande budgivningsstrategi. Du bestämmer hur du vill dela upp trafik (och budget) mellan experimentet och den ursprungliga kampanjen samt hur länge du vill köra experimentet.


Mät dina resultat

En viktig förutsättning för ett lyckat experiment är att förstå hur ändringarna påverkar dina verksamhetsmål. Om du till exempel mäter hur konverteringarna ökar kan du förstå om de
nya mobilbudsjusteringarna ger en bättre avkastning på investeringen.

Kampanjutkast och experiment är två praktiska metoder för att övervaka resultaten och se
om experimentet gör vad det ska.

  • Jämför resultatet med rapportöversikten. I snabböversikten för resultat finns ikoner som visar om statistiken för experimentet tyder på högre eller lägre resultat än den ursprungliga kampanjen samt om skillnaderna är statistiskt signifikanta eller inte. 
  • Utvärdera resultat på annonsgruppsnivå för djupare insikter. Ibland kan enskilda annonsgrupper stå för stora förändringar i de övergripande kampanjresultaten. Om du tittar på statistik på annonsgruppsnivå kan du bättre förstå hur de olika annonsgrupperna påverkar kampanjen. 

Om du är nöjd med experimentresultaten kan du snabbt implementera ändringarna från experimentet i den ursprungliga kampanjen, eller konvertera experimentet till en helt ny kampanj.

Framgångsrikare tester

Kunder som Red Ventures och The Honest Company använder kampanjutkast och experiment för att testa och implementera nya kampanjstrategier i stor skala.


Kampanjutkast och experiment har skapat helt nya möjligheter för våra Fortune 500-kunder. Verktyget gör det enklare att skapa test, analysera resultat och implementera slutsatserna. Nu kan vi sätta igång kraftfullare test på en bråkdel av den tid som det tog att duplicera kampanjerna och annonsgrupperna manuellt. Den nya snabböversikten ger ett pålitligt sätt att mäta testernas påverkan. Och om de ger önskat resultat kan vi implementera dem med ett enda klick.”

– Jeremy Mayes, vice-vd för marknadsföring, Red Ventures”Vi har flera konverteringstyper med olika nivåer av aktuellt värde för kunderna. Med kampanjutkast och experiment kan vi testa nya budgivningsstrategier på en fjärdedel av kampanjtrafiken, och i snabböversikten ser vi enkelt hur detta påverkar de olika typerna av konverteringsvärden. Förut skulle ett sådant test ha krävt enorma ändringar i kontot. Men med den nya, smidiga processen kan vi snabbt testa nya budgivningsstrategier tills vi hittar den som passar vår komplexa affärsmodell bäst.

– Josh Franklin, kontoansvarig för Sök, The Honest CompanyLäs mer

Kampanjutkast och experiment kan användas för sökkampanjer och kampanjer av typen Söknätverket med Display-tillval i AdWords. Mer information om kampanjutkast och experiment finns i den här videon. Du kan även titta i AdWords hjälpcenter.

Publicerat av Pallavi Naresh, produktansvarig för AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords