Varumärkesannonsörer har i flera år sökt efter möjligheter att försäkra sig om att deras onlineannonser är synliga. Det är inte alldeles enkelt: 56 % av alla visningsannonser och 46 % av alla videoannonser* är inte synliga eftersom de hamnar nedanför mitten, rullas bort från synfältet eller placeras på en flik i bakgrunden. Vi har arbetat länge med att hjälpa annonsörerna att hitta en lösning på det här problemet, och i dag introducerar vi tre viktiga förbättringar: uppgradering av alla kampanjer med CPM till kampanjer med CPM för synlighet, nytt frekvenstak för synlighet och nya rapportmätvärden som bygger på synlighet.

Alla kampanjer med CPM är nu kampanjer med CPM för synlighet
Som vi tillkännagav i september utökar vi vår satsning på att göra synlighet till en viktig faktor i onlineannonsering. Det gör vi genom att uppgradera alla kampanjer med CPM i Googles Display-nätverk till kampanjer med CPM för synlighet (vCPM). Nu är vi klara med uppgraderingen, som gör Googles Display-nätverk till en av de enda medieplattformarna där annonsörerna inte betalar för visningar som i själva verket inte är synliga för användarna.

Möjligheten att köpa annonsutrymme baserat på CPM för synlighet (vCPM) lanserades i AdWords 2013, så att annonsörerna kan välja att enbart betala för visnings- och videoannonser som uppfyller MRC:s branschstandard för synlighet. Minst 50 % av annonsen måste vara synlig på skärmen under minst en sekund för visningsannonser och två sekunder för videoannonser, vilket mäts med Googles Active View-teknik. I år filtrerades tiotals miljarder annonsvisningar bort innan de ens debiterades till AdWords-annonsörerna eftersom de inte uppfyllde den här standarden.

Med CPM för synlighet kan varumärkesannonsörer köpa annonsutrymme effektivt och nå sina kampanjmål:

Ljudutrustningsföretaget Devialet i Paris ville stärka konsumenternas medvetenhet om deras högtalare och förstärkare. Företaget utökade sin räckvidd genom att flytta över sina kampanjer från CPC till vCPM. Resultatet blev att Devialet ökade antalet synliga visningar med 49 % per dollar och ökade den genomsnittliga tiden på webbplatsen med 50 %.

Nytt frekvenstak för synliga annonser ger annonsörerna större kontroll
Frekvenstaket bidrar till att begränsa hur många gånger dina annonser visas för samma person. När visningar som inte är synliga räknas in i frekvenstaket, kanske användarna inte ser din annons så ofta som du hade velat.

Från och med de kommande veckorna kommer frekvenstaket enbart att inbegripa synliga visningar av visnings- och videoannonskampanjer i AdWords. Det ger annonsörerna större kontroll över hur ofta deras annonser faktiskt är synliga för användarna. Läs mer om hur du anger frekvenstak i hjälpcentret.

Nya rapportmätvärden ger en bättre bild av kampanjresultatet
För att annonsörerna ska få större överblick över hur det går för deras visnings- och videoannonskampanjer, har vi lagt till ytterligare mätvärden som bygger på synlighet, som:

              •              Totalt antal synliga visningar
              •              Procentandel synliga visningar
              •              Procentandel synliga annonser som någon klickade på

Med de här mätvärdena får annonsörerna bättre insyn i vilka placeringar och vilket annonsmaterial som gynnar kampanjresultatet när de är synliga för användarna.

Vi har länge förespråkat att man inför synlighet som ”gemensam valuta” som hjälper marknadsförare och utgivare att arbeta tillsammans transparent, effektivt och med spårbarhet. Det här är ännu ett steg på vägen.

Upplagt av Glenn Wilson, produktansvarig, AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords

*Googles undersökning 2014