Dataflöden är nyckeln till att marknadsföra dina produkter på Google. Här väcker du kundernas intresse genom att visa dem att du erbjuder precis det de letar efter. För att hjälpa dig uppdatera dina annonser snabbt och smidigt och ligga steget före kunden lanserar vi nu två dataflödesförbättringar i Google Merchant Center:
  • Lagerflöden för onlineprodukter: En ny flödestyp du kan använda när du snabbt vill uppdatera pris, tillgänglighet och försäljningspris för nyckelprodukter. Det är särskilt användbart om de här attributen ändras ofta. 
  • Google Kalkylark-tillägg: Ett tillägg för Kalkylark som kopplar dina kalkylark direkt till Merchant Center så att du kan göra överföringar både snabbare och enklare. Det är särskilt användbart när du behöver komma igång snabbt med Shopping-annonser.
Oavsett om du använder Google Kalkylark eller textfilformat när du överför dina produkter går det snabbare och enklare med de här nya dataflödesförbättringarna. Därmed håller du produktinformationen uppdaterad på Google Shopping samtidigt som du når ut till nya kunder online.

Med lagerflöden för onlineprodukter kan du snabbt uppdatera viktiga attribut

Om informationen om pris, tillgänglighet eller försäljningspris ändras ofta för några eller alla dina produkter är lagerflödet för onlineprodukter ett nytt sätt att göra snabba uppdateringar av produkternas attribut. Och du behöver inte skicka hela produktflödet igen:
  • Spara tid med snabbare flödesbearbetning. Skicka ny information om pris och tillgänglighet under dagen så att de attributen uppdateras. Du kan skicka uppdateringar för bara en liten undergrupp av dina produkter i taget så går bearbetningen snabbare. Det fullständiga produktflödet påverkas inte om det uppstår fel vid bearbetningen av lagerflödet för onlineprodukter.
  • Visa kunderna rätt produktinformation. När uppgifter om pris och tillgänglighet plötsligt ändras kan du uppdatera produkterna ifråga direkt så att den uppdaterade informationen alltid visas på Google Shopping.
Mer information om hur du kommer igång med lagerflöden för onlineprodukter finns i vår artikel i hjälpcentret.

Med Google Kalkylark-tillägget kan du validera och överföra ett flöde direkt från Google Kalkylark
För återförsäljare som har ett litet produktlager är Google Kalkylark ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med Shopping-annonser. Om du använder Google Kalkylark till att överföra ditt lager till Google Merchant Center förenklas processen med att skapa, överföra och validera flöden med hjälp av Google Kalkylark-tillägget:
  • Validera produkterna direkt från Google Kalkylark. Via tilläggets sidofält kan du validera enstaka rader eller hela kalkylarket. Du kan även se eventuella fel och varningar innan du överför dataflödet. 
  • Överför produkterna direkt från Google Kalkylark. I sidofältet kan du överföra hela kalkylark till Merchant Center utan att ens lämna verktyget Kalkylark. Överföringens resultat visas direkt i sidofältet så att du kan följa flödets bearbetningsförlopp.Mer information om hur du kommer igång med Google Kalkylark-tillägget finns i vår artikel i hjälpcentret.

Kolla in de här två förbättringarna redan idag så att du kommer igång på Google Shopping och kan visa upp ditt utbud för hela världen.

Skickat av Sven Herschel, produktansvarig för Google Merchant Center
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords