Vill du få fler visningar och klick för dina Shopping-kampanjer? Eller vill du veta hur du hittar möjligheter som gått förlorade i din budgivningsstrategi och hitta din mobila SOV (share of voice)? Vi introducerade data om konkurrensmiljön förra året så att du kan börja få svar på dessa brännande frågor. Nu är vi glada över att kunna presentera ett antal tillägg som kan hjälpa dig att hitta nya sätt att optimera dina Shopping-kampanjer och engagera shoppare på alla enheter.
  • Med rapporten med auktionsuppgifter kan du jämföra resultatet för din produktannons med andra annonsörer som deltar i samma auktioner som du. Med visningsandel samt överlappningsgrad och överträffningsandel kan du se trender hos andra annonsörer och strategiska möjligheter att förbättra dina budstrategier.
  • Sök visningsandel har förnyats för att bli mer användbar och i linje med textannonser. Nu kan du analysera din SOV på den detaljnivå du vill med Sök visningsandel på fliken Dimensioner. Du får reda på vilka kampanjer som begränsas av en låg budget med Förlorad visningsandel (budget) och vilka som behöver ytterligare optimering med Förlorad visningsandel (rang). Observera att vi nu beräknar Sök visningsandel på kontonivå så du kanske märker en förändring i visningsandelen mellan oktober och november.
  • Enhets- och tidssegmentering finns tillgängliga för att hjälpa dig att förfina din modifieringsstrategi för budgivningen.Du kan se om andra fick fler mobila visningar än du under helgen med rapporten över auktionsuppgifter efter enhet och dag.
  • Budsimulatorkolumnerna visar vilka annonseringsresultat du kunde ha fått om du hade valt andra bud. Du kan lägga till kolumnerna på fliken Produktgrupp och till exempel hitta produktgrupper som driver flest klick stegvis.
  • En listvy av dina produktgrupper är ett annat sätt att analysera resultatet.Du kan sortera dina produktgrupper inom en annonsgrupp baserat på resultatdata och enkelt identifiera vilka du behöver optimera.Till exempel kan du sortera efter visningsandel, hitta produktgrupper med lägst visningsandel och finjustera de anbuden med bara några klick.
Vi hoppas att tilläggen hjälper dig att identifiera enkla vinster inför storhelgerna och att du kan hitta nya och mer användbara sätt att optimera dina Shopping-kampanjer. Vi fortsätter att utforska andra rapporteringsbehov så att du har relevanta och användbara uppgifter till hands. Läs artiklarna i vårt hjälpcenter om du vill ha mer information om Auktionsuppgifter, Sök visningsandel, budsimulatorkolumner och listvyn för produktgrupper.

Skickat av Dimitris Meretakis, Product Manager, Google Shopping
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords