Som ett led i vårt arbete med att ständigt förbättra kvaliteten på våra annonser presenterar vi i dag en uppdatering som förändrar hur sökordens numeriska kvalitetsresultat på en skala från 1 till 10 rapporteras i AdWords. Uppdateringen av rapportfunktionen medför att kvalitetsresultatet enligt skalan 1–10 får närmare koppling till de tre viktigaste underliggande faktorerna: förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelse av målsidan.

Vi inför ändringen så att kvalitetsresultatet i rapporterna ska överensstämma med de faktorer som påverkar exponeringen och annonsernas förväntade resultat. Vi hoppas att mer kunskap om kvalitetsresultat enligt skalan 1–10 hjälper dig att förbättra kvaliteten på dina annonser.

Ändringen gäller bara rapporteringen av kvalitetsresultatet enligt skalan 1–10. Beräkningen av kvalitetsresultatet i realtid i varje auktion förblir oförändrad och ändringen har därför ingen direkt effekt på annonsresultatet. Dina annonser fortsätter därför att fungera som de gjorde tidigare, om du inte har kopplat automatiska regler direkt till det rapporterade kvalitetsresultatet enligt skalan.

Vi tror att den här förbättringen gör det enklare för dig att vidta konkreta åtgärder för att förbättra dina annonser och se om förändringarna ger effekt. Vårt mål med den här uppdateringen är att ge dig bättre kunskaper om kvalitetsresultatet så att du kan köra en mer effektiv AdWords-kampanj.

Mer om kvalitetsresultatet 
Du hittar mer information i artikeln i Hjälpcenter om hur du kontrollerar och tolkar kvalitetsresultatet. Vi rekommenderar också att du läser Tio saker som du bör känna till om annonskvalitet, som beskriver vanliga frågor och missuppfattningar om kvalitetsresultatet och andra externa faktorer som påverkar annonsernas resultat.

Upplagt av Jen Huang, produktansvarig för AdWords

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet