I dagens tekniksamhälle med olika typer av skärmar har det blivit allt viktigare för annonsörer att visa relevanta annonser baserat på användarnas sammanhang: plats, tid på dygnet och enhet. Vi lanserade förbättrade kampanjer för att hjälpa annonsörer att dra maximal fördel av användarnas sammanhang, vilket ger bättre resultat för deras annonskampanjer.

Vi har lyssnat på era kommentarer och om några veckor lanserar vi nya ValueTrack-funktioner för annonsörer som använder webbadresser på sökordsnivå. Dessa funktioner hjälper annonsörer att uppnå specifika mål för omvandling och avkastning på investering som gör uppgraderingen till förbättrade kampanjer enklare genom att:

1.       Styra användare till en enhetsspecifik målsida på sökordsnivå.
2.       Möjliggöra mätning av kampanjens effektivitet efter enhet.

Nyheter

Vi har lagt till en ny parameter, {ifnotmobile:[value]}, där du kan ersätta [value] med text som sedan visas i din webbadress när användaren klickar på din annons från en dator eller surfplatta. Vi ändrar även den befintliga ValueTrack-parametern {ifmobile:[value]}. Den här parametern infogar nu angivet värde i webbadressen endast om användaren klickar från en mobil enhet.

I detta inlägg tittar vi närmare på hur parametrarna ifmobile och ifnotmobile används för att dirigera användare till en enhetsspecifik målsida. Vi tar även upp resultatspårning efter enhet samt hur parametrarna ifmobile och ifnotmobile skiljer sig från den befintliga device-parametern.

Exempel 1: Omdirigera användare till enhetsspecifika målsidor

Responsiv webbdesign passar ofta för annonsörer som erbjuder sina användare enhetsoptimerade upplevelser. Om du behöver ange olika målsidor beroende på enhet har du två alternativ. Om målsidan varierar beroende på annonsmaterial kan du skapa mobiloptimerade annonser genom att endast ange enhetsinställningen som "Mobil". Om den enhetsspecifika målsidan varierar efter olika sökord kan du använda parametrarna ifmobile och ifnotmobile i måladressen på sökordsnivå. Tänk på att om du för närvarande använder ifmobile-parametern infogas inte längre något värde i webbadressen för klick på surfplattor. Med den nya ifnotmobile-parametern infogas nu ett värde i webbadressen för surfplattor och datorer.

Låt oss säga att du vill dirigera mobilanvändare till m.example.com/widgets och användare av datorer och surfplattor till www.example.com/widgets för sökordet "widgets".  I det fallet kan du ange måladressen för sökordet med:

              {ifmobile:m.example.com/widgets}{ifnotmobile:www.example.com/widgets}

Exempel 2: Resultatspårning efter enhet              

Om du vill spåra resultat efter enhet fungerar den nuvarande device-parametern i de flesta fall. Genom att använda device infogas ett m, t eller c i måladressen, beroende på om användaren klickar från en mobilenhet, surfplatta eller dator. Om ditt spårningssystem kräver olika interna ID:n för samma sökord på olika enheter kanske du måste använda parametrarna ifmobile och ifnotmobile.

Låt oss anta att du för sökordet "widgets" har tilldelat det interna sökords-ID:t "df32" för datorer och surfplattor samt "df33" för mobila enheter. Du kan ange måladressen på sökordsnivå med:

              www.example.com/widgets?kwid={ifnotmobile:df32}{ifmobile:df33}

Om användaren klickar från en dator eller surfplatta blir målsidan:

              www.example.com/widgets?kwid=df32

Om användaren klickar från en mobil blir målsidan:

              www.example.com/widgets?kwid=df33

Exempel på lyckade kampanjer

Annonsörer uppgraderar till förbättrade kampanjer och får goda resultat.  VivaStreet i Frankrike, den fjärde största webbplatsen i världen för kostnadsfri annonsering, uppgraderade alla sina kampanjer inom två veckor efter lanseringen.  Vid uppgraderingen ökade de budjusteringen för mobila enheter till 125 % och noterade en total ökning av omvandlingar med 34 %. Efter att ha sett de positiva resultaten fortsatte VivaStreet med att öka sin budjustering för mobila enheter till 140 %.  Genom att använda ValueTrack-parametrar kan du även dirigera användarna till enhetsspecifikt innehåll och mäta effekten det har på omvandlingar.

Vi uppskattar den respons vi har fått på förbättrade kampanjer och vill gärna att du fortsätter att hjälpa oss att skapa en bra produkt. Om du vill få senaste nytt är du välkommen att delta i våra webinarieserier.

Upplagt av Karen Yao, ansvarig produktchef, AdWords

Postat av Filip Syta – Google Adwords Teamet