Nyligen har vi beskrivit hur våra system och policies hindrar oönskade annonser från att visas på Google och andra platser. Ett led i det här arbetet är vår ständiga översyn av våra policies för annonsörer för att se till att de håller jämna steg med de föränderliga tillvägagångssätt på webben som kan försämra användarupplevelsen.

Vi uppdaterar regelbundet vår AdWords-policy, förklarar vad den betyder och skärper tillämpningen där det behövs för att säkerställa bästa möjliga upplevelse för våra användare och samarbetspartner. Hittills i år har vi infört fler än 30 uppdateringar av våra policyer. I dag uppdaterar vi AdWords-policyerna för programvaruprinciperarbitrageanspråk från annonsörer och relevans, tydlighet och riktighet. Vi informerar om uppdateringarna så att annonsörerna kan se över sina konton och se till att de följer policyerna. Ändringarna träder i kraft den 15 oktober.

Information om uppdateringarna finns här, tillsammans med mer information om hur annonsörerna kan säkerställa att de följer våra policyer. Här följer en kortfattad översikt:
·  Vi har lagt till flera specifika exempel på de typer av annonsörbeteende som vanligtvis förknippas med arbitrage (webbplatser som endast eller huvudsakligen är utformade för att visa annonser).
· Vi har förtydligat vårt krav på transparens i annonserna när det gäller beskrivningen av vad användarna kan förvänta sig på målsidorna.
· Vi har skärpt våra regler kring användningen av infogning av sökord i annonser.
· Vi har omarbetat vår AdWords-policy för programvaruprinciper för att säkerställa att användarna får viktig information innan de hämtar programvara till datorn och att programvaran inte är skadlig eller svår att avinstallera.

Internet och dess ekosystem med annonsörer, utgivare och användare utvecklas i snabb takt. Med tiden utvecklas tillvägagångssätt som kan leda till en negativ upplevelse för användarna. Dessutom blir vissa aktörer mer avancerade i sin förmåga att kringgå syftet med våra policyer. Dagens ändringar gör riktlinjerna tydligare för alla och skärper de regler och den tillämpning som behövs för att hålla ekosystemet med onlineannonsering tydligt, konsekvent och användbart för konsumenterna. De omarbetade policyerna och den ökade tillämpningen kommer att ge alla en säkrare och mer tillförlitlig upplevelse på webben.

Upplagt av Mansi Goel, Global Advertising Policy Lead

Postat av Filip Syta - Google Adwords Teamet