Att förstå annonseringspolicyerna för AdWords är ett viktigt led i att hantera ditt konto på ett framgångsrikt sätt och visa annonser som är säkra och användbara för besökarna. För att du ska se hur policyerna påverkar annonsvisningen införde vi nyligen en Statusinsikter-ikon på fliken Annonser. Nu går vi vidare och inför en ny funktion som hjälper dig att snabbt hitta policyproblem: den nya kolumnen Policyinformation.

I kolumnen Policyinformation kan du se och sortera policyproblemen i alla dina annonser utan att du behöver placera pekaren över varje enskild statusuppgift. Där hittar du information om:
- Godkännandestatus för varje annons
- Anledning till eventuellt avslag
- Specifika policyer som kan begränsa var dina annonser visas

Samma information visas också för pausade annonser. Det kan vara användbart om du vill ta reda på status för pausade annonser eller om du tillfälligt behöver pausa en kampanj medan du åtgärdar problem med en policy.

Du hittar den nya kolumnen genom att öppna fliken Annonser och klicka på Kolumner så att du kan anpassa kolumnerna. Leta reda på avsnittet Attribut, klicka för att lägga till policyinformation och spara uppgifterna. Den nya kolumnen Policyinformation visas på fliken Annonser. 

Postat av Filip Syta - Google Adwords Teamet