Om du är fokuserad på omvandlingar och CPA (kostnad per förvärv) kan det hända att du redan använder omvandlingsoptimeraren eller förbättrad CPC för att optimera dina kampanjer så att du får fler omvandlingar till en lägre kostnad. För att se till så att dina kampanjinställningar stämmer med dina omvandlingsmål, planerar vi att migrera befintliga kampanjer som använder sig av omvandlingsoptimeraren eller förbättrad CPC med "Optimera för klick" annonsväxlingsfunktionen till "Optimera för omvandlingar" annonsväxlingsfunktionen. I våra undersökningar får kampanjer som flyttas från Optimera för klick till Optimera för omvandlingar i genomsnitt 5 % fler omvandlingar. Migreringen är planerad till februari 2012.

Om du inte vill migrera dina kampanjer till "Optimera för omvandlingar" annonsväxling, ber vi dig fylla i det här formuläret senast den 31 januari 2012.

Använder du ännu inte Omvandlingsoptimeraren eller Förbättrad CPC?

Titta på videorna nedan om du vill veta mer om Omvandlingsoptimeraren och Förbättrad CPC. Du kan även besöka AdWords Hjälpcenter om du vill läsa mer om alternativ för annonsväxling.

Omvandlingsoptimeraren (Conversion Optimizer)

Förbättrad CPC
Upplagt av Andrew Truong, ansvarig för produktmarknadsföring
& Svenska AdWords teamet