På våra annonsörers begäran kommer vi snart att kunna visa statistik övervisningsandelar på annonsgruppsnivå för söknätverket och Display-nätverket. När funktionen är tillgänglig kan du använda statistiken för att exempelvis hitta högpresterande annonsgrupper som inte får majoriteten av alla tillgängliga visningar.

Under de kommande veckorna kommer du att se tre nya kolumner som du kan lägga till på fliken Annonsgrupper:

1   1. Visn. andel: Procentandelen annonsvisningar dividerat med det uppskattade antalet visningar som annonsen var kvalificerad för.

2   2. Förlorad visningsandel (Rankning): Den procentandel visningar som annonsen gick miste om på grund av annonsrankningen. Förlorad visningsandel (Rankning) visas inte om du förbrukade hela eller större delen av budgeten under hela eller en del av den angivna dagen (hade ”begränsad budget”) under det aktuella datumintervallet. 

3   3. Exakt matchning visningsandel: (endast söknätverket) Den procentandel visningar som annonsen fick för sökningar som exakt matchade ditt sökord dividerat med det uppskattade antalet visningar för exakta matchningar som annonsen var kvalificerad för.

Utöver att visa mer detaljerad statistik planerar vi också att uppdatera våra algoritmer för att kunna visa mer noggrann statistik över visningsandelar för kampanjer. Vi kommer därför att införa ett antal viktiga ändringar: 

1. Mer detaljerad statistik på kampanjnivå: Eftersom vi arbetar med att förbättra våra algoritmer kommer vi att uppdatera all statistik över visningsandelar på kampanjnivå från maj 2011 och framåt. Det innebär att du inte längre kan se kampanjstatistik som är äldre än från maj 2011. Om du vill spara information om visningsandelar för kampanjer som inträffade före maj 2011 måste du skapa en rapport före den 30 januari 2012. 

2. Uppdateringar en gång om dagen: För att kunna föra mer noggrann statistik över visningsandelar uppdaterar vi all sådan statistik en gång om dagen (ungefär kl. 12.00 Stillahavstid [GMT-8]). Det innebär att informationen inte säger något om visningsandelarna under innevarande dag och kanske inte heller från föregående dag (beroende på när på dagen du skapar rapporten).  

De här ändringarna träder i kraft för alla annonsörer globalt den 30 januari 2012, så håll ögonen öppna efter dem i ditt konto. När ändringarna har införts kan du läsa mer detaljerad information i AdWordsHjälpcenter

Skrivet av Fatemeh Mahmoudi - Inside AdWords-teamet