För att förbättra användarupplevelsen av Google AdWords börjar vi idag granska pausade annonser på samma sätt som vi granskar aktiva annonser. Vi granskar pausade annonser i proaktivt syfte för att du ska slippa vänta onödigt länge på att få dina annonser godkänna, och för att du i slutänden ska kunna planera och hantera dina kampanjer bättre.

Nya och befintliga pausade annonser som inte granskats kommer att genomgå standardprocessen för annonsgodkännande. Det innebär att även pausade annonser måste följa vår policy för AdWords-annonser och att annonser som bryter mot någon av våra policyer inte kommer att godkännas. Om dina pausade annonser tidigare inte blev godkända kan du enkelt skicka in dem för granskning på nytt. Läs instruktionerna i AdWords Hjälpcenter.

Mer information och svar på vanliga frågor finns i AdWords Hjälpcenter.