Visningsadressen i en AdWords-annons må komma sist, men den är långt ifrån oviktig. Faktum är att visningsadressen kan vara en avgörande faktor för om en användare klickar på en annons eller inte.

Det är därför visningsadressdomänen nu kommer att visas automatiskt i rubriken för utvalda annonser som visas högst upp på Google. Ditt varumärke får en mer framträdande placering i annonsen, samtidigt som du kan använda texten i rubriken för att rikta fokus mot annan information. Potentiella kunder kan enklare identifiera webbplatsen som de hamnar på när de klickat på din annons.

Förut:

Nu:
När visningsadressen visas i rubriken avskiljs den från den övriga texten med ett vertikalt streck och inkluderar endast domänen, inte "www.", prefix eller några underkataloger. Visningsadressen fortsätter visas som vanligt under beskrivningsraden. Om rubriken redan innehåller din domän visar vi den naturligtvis inte igen. Slutligen går det att visa visningsadressdomänen tillsammans med en beskrivningsrad som flyttats upp till rubriken, så länge den slutgiltiga rubriken inte består av mer än sextioåtta tecken.

Det här är en global lansering som påverkar alla länder och språk. Mer information finns i vårt Hjälpcenter.