Flera annonsörer har berättat för oss att de vill försöka använda AdWords Kampanjexperiment (ACE) men är osäkra på vad de ska testa. Om du är en av dessa annonsörer har vi precis skapat fem demovideor som beskriver olika experiment som du kan pröva på.

Med våra nya videor kan du lära dig hur du delar upp ett experiment i kontroll- och experimentgrupper och hur du kör följande fyra experimenttyper:
Vi hoppas att dessa videor ska inspirera dig till att börja kör experiment i AdWords Kampanjexperiment (ACE). Om du behöver en repetition av hur du ställer in ditt första experiment kan du titta på våra utförliga videovägledningar här.