Optimering, del 1
När du arbetar med att optimera och förbättra dina annonsörers konton så att de blir mer effektiva finns det många olika problem du kan stöta på. Även om många av dessa är unika kan de flesta åtgärdas om du följer några allmänna riktlinjer. I denna artikel har jag försökt att kortfattat beskriva vilka kontofunktioner vi fokuserar på när vi påbörjar optimeringen. Nu kan varje annonsör känna sig som en optimeringsexpert och göra vanliga inställningar i sitt konto. Utöver denna artikel kan du titta på ett onlineseminarium som handlar om hur du gör för att få ett effektivt konto.

1. Kontostruktur

Kampanj 1, annonsgrupp nr 1. Det är ofta här som kontots struktur påbörjas och avslutas. Rätt kontostruktur är grunden för ett konto. Utan en sådan grund är ytterligare optimeringar meningslösa. Du börjar inte med taket när du bygger ett hus. Innan du fortsätter ska du därför göra följande:
 • Din annonskampanj fungerar som ett fönster till din webbplats och visar vilka produkter och tjänster du erbjuder.
 • Du har ställt in globala parametrar (inriktning, budget) på kampanjnivå.
Du har skapat separata annonsgrupper som var och en är inriktad på en enda produkt. Annonsgrupper med ett enda tema eller som är avsedda för en viss grupp med besökare är grupperade på kampanjnivå. Oroa dig inte om du har ett stort antal annonsgrupper då detta är ett tecken på ett effektivt konto.

2. Annonser

Annonsörer säger ofta "Ta en titt". Tycker du att det är en bra annons?" Det är svårt att svara objektivt på den frågan. Att skriva annonser är en kreativ process. När annonserna i AdWords är unika blir varje annons intressant för både besökare och annonsörer. Samtidigt är det viktigt att du ser till att
 • Annonsen är enkel men ändå professionell. Om annonsens innehåll är klart och tydligt, saknar grammatiska fel och samtidigt är unikt, blir annonsen intressant och lockande för besökarna.
 • Skapa två eller tre annonser i varje annonsgrupp och visa dem online, en i taget. Då kan du se hur effektiv varje annons är.
 • Använd effektfulla uttryck som "Gratis leverans", men se till att leveransen verkligen är gratis.
 • Om du riktar in dig på Ryssland, Ukraina och en del andra länder kan du skapa annonser som är längre än standardlängden. För detta väljer du motsvarande alternativ i en befintlig annonsgrupp när du skapar en ny textannons. Se till att du utnyttjar denna möjlighet!
 • En tumregel är att annonser fungerar bättre om måladressen leder till produkten i annonsen och inte till webbplatsens startsida. En besökare som söker efter ett kylskåp är inte intresserad av strykbräden.
3. Sökord

Det är sökorden som länkar besökaren till din annons och webbplats. En effektiv lista med sökord är därför en garanti för att din annons endast visas för besökare som är intresserade av annonsen. Dessutom har sökordets kvalitet en direkt inverkan på din CPC: ju högre kvalitetsresultat desto lägre CPC, utan undantag. Tänk därför på följande när du skapar en sökordslista:
 • I de flesta fall bör annonsgruppen innehålla högst 10 till 20 sökord. Om sökordslistan blir mycket längre än så är det ett tydligt tecken på att annonsgruppen inte är tillräckligt avgränsad. Det kan vara bra att dela in denna grupp i två eller tre grupper.
 • När du skapar sökord kan du utgå från din egen webbplats eller tidigare erfarenhet. Vilka sökord skulle du själv använda om du sökte efter din produkt, om du var en besökare på din webbplats. Om du inte kommer på något kan du använda Sökordsverktyget för att få förslag (fliken Rapportering och verktyg).
 • Negativa sökord kan vara till din fördel. Du använder dem för att filtrera bort oanvändbara sökningar och undvika att spendera för mycket pengar. Om du använder funktionen Visa söktermer på fliken Sökord kan du se vilka söktermer som är ovidkommande och lägga till negativa sökord. På det sättet kan du även komma på nya sökord. Filtrering av söktermer är inte bara ett grundläggande optimeringsalternativ utan även en rutinåtgärd som du bör utföra med jämna mellanrum. Det är helt enkelt något som måste göras.
När du har utfört ovanstående åtgärder har du till slut en fast grund: ett strukturerat konto med effektiva annonser och sökord. I uppföljningsartiklar kan du läsa om geografisk inriktning, budgivning och budgetering, annonsplaceringar och hur du spårar kampanjresultat.

4. Inriktning

Det finns två typer av inriktning som hör ihop – språk och plats. Du vet naturligtvis var dina potentiella kunder finns. En tumregel är emellertid att det är bättre att du fokuserar ditt arbete på länder med flest möjligheter, hellre än att annonsera över hela världen. Är dina tjänster tillgängliga lokalt? Om så är fallet väljer du en viss stad eller region, inte hela landet.

Här följer några tips vad gäller språk- och platsinriktning:
 • Är du intresserad av den franska marknaden? Skapa en separat kampanj med inriktning på det franska språket, skriv lämpliga annonser och välj sökord. Du gör annonserna så relevanta som möjligt genom att undvika att använda alla annonser i en enda kampanj.
 • Kontrollera hur effektiv en kampanj är per land på fliken Dimensioner (som du öppnar genom att klicka på pilen till höger om Målgrupper och sedan klicka på Geografisk rapport). Radera länderna med lägst CTR, eller ännu bättre, lägst omvandlingsfrekvens.
 • Om du väljer Storbritannien som land i inställningarna för geografisk inriktning kommer besökare i exempelvis Frankrike att se dina annonser när de söker på Google.co.uk. Är du inte intresserad av besökare utanför Storbritannien? I stället för att välja Storbritannien som land löser du problemet genom att lägga till varje region manuellt (Inställning Geografisk inriktning).
 • En kampanj = ett språk. Det är meningslöst att visa annonser på tyska för fransktalande användare. Det finns dock ett undantag. Det kan ibland vara bra att lägga till engelska till nationella språk i länder som Ryssland, Ukraina, osv. om du vill täcka alla användare i ett visst land. I det här fallet måste du dock se till att den geografiska inriktningen endast är fokuserad på relevanta länder så att du inte visar annonser för kemtvättar i Helsingfors för engelskspråkiga användare i Australien.
5. Budget

Hur väljer du en budget? Hur mycket pengar ska spenderas på annonsering? Bara du kan svara på den första frågan medan du får svaret på den andra frågan tack vare statistiken. Låt oss säga att du har tre kampanjer men bara kan spendera 600 SEK per månad på annonsering. Det innebär att du lägger ned 200 SEK per kampanj per månad. Den dagliga budgeten för varje kampanj hamnar därför på runt 6,66 SEK. Är någon av kampanjerna viktigare än de andra två? Ge den i så fall 12 SEK per dag och de två övriga 4 SEK.

Här följer i vanlig ordning några råd och tips om hur du ställer in en daglig budget:
 • Kontrollera hur många visningar som du gick miste om på grund av otillräcklig budget. På sidan med en översikt över alla kampanjer klickar du på knappen Kolumner ovanför diagrammet och markerar rutan för Resultat. För varje kampanj kan du se procentandelen visningar som gick förlorade på grund av budgeten.
 • Har du gått miste om många visningar på grund av budgeten, eller har annonsvisningen upphört eftersom följande dags budget har tagit slut? Pröva att omfördela budgeten mellan kampanjerna. Fortfarande inte tillräckligt? Det kan vara bra att öka den totala budgeten för hela kontot och fördela resurserna på olika kampanjer.
 • I kampanjinställningarna (Positionsinställning, Visningsmetod) kan du välja accelererad visning eller standardvisning. Med det första alternativet visas dina annonser så ofta som möjligt, oberoende av budgeten, medan det andra alternativet fördelar visningen jämnt över dagen inom gränserna för budgeten.
 • Vissa dagar tillåter systemet att du överskrider kontots budget. Det är inget att oroa sig för eftersom beloppet kompenseras andra dagar genom en kreditkorrigering eller med färre visningar än vad budgeten tillåter. I genomsnitt betalar du bara vad den dagliga budgeten tillåter varje dag under en redovisningsperiod, oavsett vad du väljer.
Genom att följa rekommendationerna i denna och föregående artikel kan du nu ställa in ett konto så att det har rätt struktur och rätt budget och inriktning. Vi har ytterligare några inställningar som vi vill täcka: inställningar för placeringar och bud och hur du spårar kontots resultat. Vi behandlar dessa ämnen i kommande artiklar. Kom snart tillbaka för mer information!