Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som finns tillgängligt för de som vill optimera sin AdWords-annonsering till en ännu högre nivå. När ett AdWords-konto är länkat till ett Analytics-konto finns möjligheten att få mer detaljerad statistik gällande din AdWords-annonserings prestation, likväl som en möjlighet att jämföra AdWords-trafiken i en bredare kontext.

Det finns dock vissa skillnader mellan AdWords och Analytics som leder till en normal data-avvikelse mellan rapporterna. Här går vi igenom de vanligaste anledningarna till att rapporterna kan visa olika data.

1. Normal Data-avvikelse
Medan AdWords rapporterar med 3-4 timmars fördröjning tar det i allmänhet upp till 24 timmar innan rapportinformationen i Analytics uppdateras. Ibland kan det ta ännu längre tid innan informationen visas i ditt konto. Det innebär att du kan få en normal data-avvikelse på upp till 48 timmar om du jämför AdWords med Analytics under en kort tidsperiod. Resterande statistik i Analytics kan ha en fördröjning med upp till tre timmar efter aktuell tid. Klockan 10.00 innehåller rapporterna exempelvis information om din webbplats fram till klockan 07.00. Vid klockan 11.00 uppdateras dina rapporter så att de innehåller information om din webbplats fram till klockan 8.00. Denna normala data-avvikelse gör att vi rekommenderar dig att se över längre tidsperioder då du jämför datan i AdWords med den i Analytics. Det bästa sättet att använda Analytics är att analysera trender, och inte absoluta tal.

2. Klick eller besök
Medan AdWords rapporterar klick rapporterar Analytics besök. Det gör att man ofta kan se ett högre antal omvandlingar i Analytics än i AdWords. Den enkla anledningen är att AdWords som standard rapporterar högst en omvandling per unik besökare, medan Analytics rapporterar flera. Det gör att en besökare som först omvandlar och sedan återkommer en vecka senare för att återigen omvandla, kommer att rapporteras som en omvandling i AdWords men två i Analytics. Genom att använda sig av “Omvandlingar (många per klick)” istället för “Omvandlingar (1 per klick) i AdWords, kommer denna differens att försvinna.

3. Beteenden hos cookies
Cookien som skapas då AdWords och Analytics spårar en besökare som genomför en omvandling har olika utgångsdatum. AdWords cookien försvinner inom 30 dagar efter ett klick medan Google Analytics använder en cookie som varar mellan sex månader och två år. Det leder till att om en omvandling sker 31 dagar efter att samma användare klickade på en AdWords-annons(och sparade målsidan som ett bokmärke) kommer omvandlingen att rapporteras i AdWords men inte i Analytics.

Här har vi gått igenom de tre vanligaste anledningarna till den normala avvikelsen mellan AdWords och Analytics rapporter. Genom att ha detta i åtanke kan man på ett bättre sätt använda sig av information i dessa rapporter och jämföra dem i de fall då det finns ett behov av det.