AdWords ska vara en säker, rättvis och tillförlitlig marknadsplats – för annonsören och för användaren som klickar på annonser. Därför fokuserar många av AdWords riktlinjer på transparens och användarsäkerhet.

Den 17 maj kommer vi att lägga till tre krav till vår befintliga AdWords-policy som omfattar presentation och användning av personliga uppgifter. Dessa krav tillämpas överallt där AdWords är tillgängligt.

Om användaren uppmanas att ange betalningsinformation, bankkontonummer eller personuppgifter på din webbplats ber vi dig att läsa igenom dessa nya riktlinjer och sedan göra eventuella ändringar så att dina annonser kan fortsätta visas.
  1. Tydlig, lättåtkomlig information innan användaren skickar sina personliga uppgifter. I vår befintliga policy krävs att annonsören tydligt beskriver hur de personliga uppgifter som begärs kommer att användas. Vi kommer inom kort att begära att din beskrivning även måste vara lättåtkomlig innan besökaren på webbplatsen skickar sina uppgifter.
  2. Möjlighet för användaren att avregistrera sig för direkterbjudanden. I beskrivningen över hur personliga uppgifter kommer att användas måste det även framgå hur användaren kan välja bort att få framtida e-post, telefonsamtal eller andra direkterbjudanden.
  3. Använd SSL vid insamling av betalningsinformation och personuppgifter. Många webbplatser används med SSL(Secure Sockets Layer)-anslutningar som krypterar känslig information som överförs mellan din webbläsare och deras server. För att garantera användarsäkerhet enligt AdWords policy krävs det att alla annonsörer använder SSL vid insamling av betalningsinformation och vissa ekonomiska och personliga uppgifter (t.ex. bankkontonummer och personnummer).
Mer information finns i följande resurser:
Se till att hålla dig uppdaterad om alla ändringar i AdWords riktlinjer genom att besöka ändringsloggen för AdWords policy.